Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS insta al Parlament a eliminar els índexs de referència de preus (...)

MÉS insta al Parlament a eliminar els índexs de referència de preus hipotecaris (IRPH)

dissabte 17 d'agost de 2013

La coalició MÉS per Mallorca ha presentat una proposició al Parlament de les Illes Balears en la que insta a l’eliminació del IRPH, l’índex de referència de preus hipotecaris. En el seu moment, bancs i caixes van oferir aquest índex als seus clients a l’hora de calcular les seves noves hipoteques com una opció amb clars avantatges en relació a l’Euríbor com a tipus d’interès de referència. Novament una nova estafa cap a la ciutadania que veu com aquest index no atura de pujar i que ara es troba per damunt el 3%- 4% del tipus fixat pel BCE.

L’Ordre Ministerial EHA/2899/2011 de 28 d’octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, per la qual es regulen les relacions entre els clients i les entitats financeres, va entrar en vigor el 28 d’abril de 2012 i ja no contempla l’IRPH com a tipus d’interès oficial. Aquesta mateixa Ordre estableix un termini transitori d’un any perquè aquests índexs desapareiguin, termini que va concloure el passat 30 d’abril, és a dir, fa ja gairebé quatre mesos.

Davant això i la passivitat del Govern central, les entitats financeres interpreten que mentre no s’estableixi un règim transitori, els índexs IRPH no serà substituït per aquell que estigui pactat amb els seus clients. Segons el duiputat David Abril: "aquest fet provoca que milers de famílies hagin de pagar entre 300 i 400 euros de mitjana per quota mensual en alguns casos; o que en altres, la revisió de tipus d’interès sigui a l’alça, i que condueix a problemes d’impagament".

Per a la coalició MÉS el Govern no fa la seva feina, i les entitats financeres no baixen els seus tipus d’interès amb l’excusa que el Govern no ha fixat el règim de transició al qual s’han de referir els prèstecs que no disposin d’índex substitutiu. A més a més, el grup parlamentari del Partit Popular al Congrés dels diputats ha introduït una esmena al projecte de Llei de Suport als Emprenedors que pretén substituir l’IRPH per un nou índex que no té altre objectiu que salvaguardar els marges de benefici de les entitats bancàries.

La proposició que presenta la coalició proposa aprovar amb urgència el règim transitori contemplat a la disposició transitòria única de l’Ordre EHA/2899/2011 de transparència i protecció dels clients de serveis bancaris. Que aquest nou índex aplicable sigui l’Euríbor + 1% perquè els usuaris de contractes amb tipus d’interès variable que també desapareguin es puguin beneficiar del descens de l’Euríbor. I finalment que es supervisi juntament amb el Banc d’Espanya les revisions de contracte practicades per algunes entitats financeres que a més d’altres pràctiques abusives segueixen aplicant tipus desproporcionats i injustos a pesar de l’Ordre EHA/2899/2011.

També et podria interessar: