Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS demana responsabilitats polítiques al Govern per la mala gestió dels (...)

MÉS demana responsabilitats polítiques al Govern per la mala gestió dels acomiadaments

divendres 26 de juliol de 2013

El Grup MÉS ha registrat una proposició no de llei en el Parlament per demanar responsabilitats polítiques al Govern per la pèssima gestió dels acomiadaments de treballadors del sector públic, que en molts casos han estat declarats nuls pels jutjats. La mala gestió d’aquests acomiadaments suposaran una despesa de recursos públics fins a 4 vegades major que si s’haguessin dut a terme amb una negociació col·lectiva d’acord amb la normativa.

El diputat Nel Martí afirma que "la gestió dels acomiadaments en els ens públics és de jutjat de guàrdia: s’obvia qualsevol negociació o expedient de regulació, i al final haurem de pagar entre 4 vegades més del que hagués costat fent les coses ben fetes". El diputat explica que "la gestió dels acomiadaments no és erràtica i malintencionada políticament: es pretenia deixar al carrer a 600 treballadors sense haver de reconèixer el temps treballat, que en alguns casos supera els 30 anys."

Martí lamenta l’actitud del Govern, que “mai ha volgut explicar quins criteris ha utilitzat per acomiadar a un treballador i no a un altre amb les mateixes funcions, i hi ha coses que no quadren i que porten a pensar en una tria partidista". Per això, "demanam responsabilitats per un cúmul de decisions errònies, mal fonamentades i mal intencionades, que haurem de pagar tots els ciutadans de les Illes". I puntualitza: "lògicament, la responsabilitat primera recau sobre qui va ser Director de l’oficina de control pressupostari i actual conseller d’Economia, Joaquin Garcia".

Ampliació de la denúncia per malversació de fons públics

D’altra banda, el Grup MÉS ha aportat un nou escrit davant la fiscalia per ampliar la denúncia per malversació de fons públics presentada el passat 31 de maig. En el nou escrit s’explica el cas de l’enginyer de l’empresa pública ABAQUA acomiadat el juliol de 2012, que el jutjat de lo social declara nul, amb la qual cosa ha de ser readmès, cobrar el salari de tramitació i rebre la corresponent indemnització si finalment és acomiadat d’acord amb el previst per l’Estatut Bàsic del Treballador Públic. Aquest treballador d’ABAQUA, amb 18 anys de treball a l’empresa, haurà de cobrar per indemnització uns 185.000 euros. El Grup MÉS assenyala que el més greu d’aquest cas és que l’esmentat empleat públic complia els 65 anys el mateix més de juliol del 2013, i la seva jubilació s’hagués produït el més següent, la qual cosa podia haver evitat tot aquest procediment i les conseqüències econòmiques corresponents.

També et podria interessar: