Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS demana la compareixença del gerent de la Simfònica, la consellera (...)

MÉS demana la compareixença del gerent de la Simfònica, la consellera d’Educació i el regidor de Cultura de Cort

dimarts 5 d'agost de 2014

El grup parlamentari i el grup municipal de Palma volen demanar sobre informacions greus en relació a la gestió del consorci així com esclarir qüestions molt dubtoses de la nova etapa que enceta ara l’Orquestra

MÉS per Palma i el grup parlamentari MÉS han demanat la compareixença del gerent de la Simfònica Marcelino Minaya, la consellera d’Educació i presidenta del Consorci Joana Maria Camps, i el regidor de Cultura de Cort Fernando Gilet.

“Necessitam màxima transparència per saber què ha passat, què està passat i què passarà en la gestió de l’Orquesta Simfònica”, afirma Antoni Noguera, regidor de MÉS per Palma.

La compareixença es formularan les següents qüestions:

Considera que és una gestió responsable el fet de presentar la temporada passada de l’OSIB hores abans del seu inici? No troba que aquesta procés de promoció i difusió de la temporada no és la millor forma de fer abonats?

Per vostè una vaga, l’impagament de nòmines als treballadors de l’OSIB o la suspensió l’any passat del Festival de Bellver és una situació d’”estabilitat”?

Per quin motiu la presidenta del consorci de l’OSIB mai ha assistit a cap concert de l’OSIB?

És cert que la gerència va posar problemes per llogar partitures per l’OSIB?

Per quins motius no es varen concretar els convenis amb empreses com Coca Cola o DKV impulsats pel senyor Josep Vicent? És cert que Coca Cola va acceptar finançar una campanya de publicitat i les reunions es van parar per decisió de la gerència? És cert que el grup Juaneda estava interessat en esponsoritzar l’Orquestra amb una quantitat molt alta i la gerència no va concretar les reunions oportunes per concretar l’acord? És cert que durant el mes de juliol es va renunciar per part de la gerència a tancar un acord d’esponsorització amb First Mallorca?

És cert que el mestre Josep Vicent va pactar un acord per a fer un cicle de música de cambra conjuntament amb Es Baluard i la gerència va dir que no ho podia fer perquè havia d’assumir la neteja de la sala?

Per quins motius no s’ha pagat a cap dels solistes, directors o artistes que han col·laborat el darrer any amb l’OSIB? Creu que aquest fet dona bona imatge per a les Illes Balears?

Per quin motiu no s’ha promogut activament el Festival de Bellver?

Vostè coneix el Cirque du Soleil? Per quin motiu no es va ni valorar la col·laboració impulsada per Josep Vicent entre l’OSIB i el seu fundador Guy Caron per realitzar un espectacle conjunt?

No considera un despropòsit contractar a un director artístic i destituir-lo mesos després sense motius consistents?

Considera que la forma utilitzada per acomiadar a Josep Vicent dóna bona imatge a les institucions que formen part de l’Orquestra?

En quin moment es comença a negociar la contractació dels nous directors? Quin ha estat el procés de selecció? Quins altres directors d’orquestra varen sorgir com a possibles candidats per liderar aquesta nova etapa? No considera que tots els esforços havien de dedicar-s’hi a solucionar els nombrosos dèficits de gestió que té actualment l’OSIB i no a construir projectes paral·lels a l’ombra?

Els nous directors tenen experiència com a titulars en altres Orquestres Públiques? Quines? En quants països han dirigit?

Quan serà el primer concert de l’OSIB que dirigiran els nous directors titulars?

Segons paraules seves, els nous directors titulars cobraran entre els dos el sou de Josep Vicent. Tenint en compte que el senyor Vicent, era un dels directors pitjors pagats d’Europa, el senyor Mielgo i el senyor Hattori cobraran aproximadament en net més de mil euros mensuals? O és que també cobraran de qualque institució, empreses o persones que no formin part del Consorci? Si és així, de quines?

Hi ha qualque relació entre els nous directors i l’agència Buchmann? Es pretén col·laborar amb aquesta agència? De quina manera?