Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Mentre Palma segueix sobrepassant els límits permesos del diòxid de nitrogen (...)

Mentre Palma segueix sobrepassant els límits permesos del diòxid de nitrogen (NO2), posant en risc la salut de les persones, el PP evita publicar les xifres de forma transparent

dimecres 16 de gener de 2013

PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma insta al PP de Cort a complir el seu compromís públic amb el medi ambient i a publicar les xifres mensuals i anuals dels nivells de contaminació de la ciutat. Així, la regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, considera urgent que l’equip de govern compleixi amb l’acord del Ple que es va aprovar per unanimitat el mes d’abril passat relatiu a l’aplicació del Pla de millora de la Qualitat de l’Aire. En l’acord de plenari hi constava que l’Ajuntament es comprometia a “donar informació concreta sobre la qualitat de l’aire de Palma en la pàgina web municipal”.

Ha passat gairebé un any i encara no s’ha fet cap passa ni per aplicar el Pla de millora de la Qualitat de l’Aire ni per donar compliment al compromís de fer públiques les dades de contaminació a Ciutat. Part d’aquesta opacitat i manca d’informació transparent ja rau en el propi Govern perquè en la seva pàgina web, des de que el PP està al capdavant de l’executiu, s’ha deixat de publicar la informació relativa a les xifres i gràfiques mensuals i anuals dels valors de contaminació.

“La qualitat de l’aire no és un tema menor. Es tracta d’un problema greu que té una afectació molt negativa de forma directa en la salut de les persones i el PP està actuant de forma molt irresponsable”. Marisol Fernández fa una crida al Govern i a l’equip de govern de Cort perquè posi en marxa de forma urgent les mesures pertinents per evitar que els nivells de diòxid de nitrogen segueixin estant en vermell, és a dir, fora dels límits permesos, tal i com indica la pàgina web de la conselleria de Medi Ambient en les dades referents al punt de medició situat a la cantonada del carrer Foners i Avingudes.

En la darrera dada recollida en aquest punt, el diòxid de nitrogen (NO2) marca un valor “Dolent” de 41 μg/m3, mentre el límit anual permès pel Real Decret 102/20011, del 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, xifra en 40 μg/m3 el límit anual permès. Aquest fet no pot ser considerat aïllat ja que els valors migs anuals durant els anys 2006 i 2010 ja indicaven aquests nivells, segons el Pla de millora de la Qualitat de l’Aire:

Any/ NO2 Límit Valor mig anual

2006 48 µg/m3 52 µg/m3

2007 46 µg/m3 45 µg/m3

2008 44 µg/m3 39 µg/m3

2009 42 µg/m3 37 µg/m3

2010 40 µg/m3 42 µg/m3

No pot ser considerada una xifra aïllada, però el PP tampoc aporta les eines necessàries per conèixer amb quina regularitat se sobrepassen els nivells permesos, o quina és la mitjana anual de cada valor per a l’any 2012. Són dades que l’opinió pública té dret a conèixer però que no es poden consultar, i les poques dades que es publiquen a la web del Govern no són accessibles de forma entenedora.

Per tot això, la coalició ecosobiranista presentarà al proper plenari de Cort, previst per al dia 30, una moció relativa als nivells preocupants de la qualitat de l’aire de Palma i amb el doble objectiu de denunciar la irresponsabilitat del govern del PP, tant el de la comunitat autònoma com de l’Ajuntament de Palma per la inacció en aquesta qüestió, com per la opacitat manifesta a l’hora de publicar les dades globals i desglossades per mesos i anys.

També et podria interessar: