Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Marisol Fernández: “El PP manipula la informació per justificar els (...)

1 vot

Marisol Fernández: “El PP manipula la informació per justificar els acomiadaments d’EMAYA injustos i inhumans”

dimecres 10 d'abril de 2013

La coalició MÉS per Palma denuncia la campanya de desprestigi i manipulació vers els treballadors d’EMAYA que està duent a terme el PP a Cort a través del seu portaveu, Julio Martínez, i el president de l’empresa pública EMAYA, Andreu Garau. I tot per justificar davant la opinió pública dos acomiadaments injustos i inhumans de dos treballadors d’EMAYA.

La regidora de MÉS per Palma, Marisol Fernández, alerta que les xifres sobre els còmputs de dies d’absència al treball d’aquests dos treballadors que el PP està difonent (754 i 542 dies naturals respectivament) no han estat la causa dels acomiadaments.

“El PP de Cort està faltant a la veritat i manipulant la informació perquè aquestes dues persones han estat acomiadades de forma injusta i inhumana en aplicació de la Reforma Laboral en els termes de l’abstencionisme acumulat en períodes de dos mesos consecutius i quatre mesos discontinus, i no pel còmput global. En tot cas, es tracta de treballadors que han acusat unes baixes per malaltia justificades per un metge i que no poden ser inventades pels propis treballadors”.

MÉS per Palma manifesta la seva indignació creixent davant la pèssima gestió del PP en aquesta qüestió, ja que intenta manipular l’opinió pública i desprestigiar els treballadors d’EMAYA al mateix temps que llença un missatge a tots els treballadors, principalment del sector públic, amb una amenaça implícita: si es posen malalts poden ser acomiadats.

La regidora Marisol Fernández vol esclarir els dubtes sobre els dies d’absència d’aquest dos treballadors que han estat la causa real dels acomiadaments, sempre en base al propi escrit de la direcció de l’empresa pública que el passat 7 de març va proposar per a la seva aprovació en el Consell d’Administració d’EMAYA.

En aquest document es pot comprovar que la causa real del primer acomiadament correspon a l’aplicació de la Reforma Laboral per la qual el treballador ha estat absent 22 dies hàbils durant un període de quatre mesos discontinus. És a dir que ha superat en un dia el llindar permès per la llei que és de 21 dies.

En el segon cas, es tracta d’una absència de 18 dies hàbils durant un període de dos mesos consecutius. És a dir que ha superat en 7,6 dies el llindar del 20% d’abstenció permès per la llei. En tots dos casos, es tracta de baixes per malaltia principalment.

A més, en aquest informe, la direcció d’EMAYA inclou el còmput de dies d’absència del seu lloc de feina dels dos treballadors en un període de sis anys. Però en cap cas aquest és el motiu que al·lega l’empresa pública per aprovar els acomiadaments.

Ressaltar, a més, que el total dels dies de baixa en aquests sis anys es tracta en més d’un 93% dels casos de baixes per malaltia.

També et podria interessar: