Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Marisol Fernández demana que PalmaActiva habiliti espais per a les famílies (...)

2 vots

Marisol Fernández demana que PalmaActiva habiliti espais per a les famílies dins les oficines municipals

dimarts 20 de novembre de 2012

La regidora Marisol Fernández a l’Ajuntament de Palma, i com a membre de la Junta Rectora de Palma Activa, demanarà per escrit a la Regidoria de Treball Esperanza Crespi que s’habilitin espais adequats dins les dependències municipals perquè les famílies amb nins petits que acudeixin a Palma Activa puguin utilitzar els serveis i al mateix temps poder fer-ho amb els menors.

“La situació viscuda per Dolors Domínguez aquesta setmana ha posat en evidència la dificultat de moltes famílies que no tenen on deixar els seus fills mentre cerquen una feina”. Aquesta desagradable situació viscuda per aquesta ciutadana ha evidenciat la necessitat de donar resposta a les necessitats de les mares i pares joves que cerquen feina.

I en comptes de modificar un reglament, com proposa la Regidora Esperança Crespi, el que s’ha de fer es posar remei habilitant espais perquè les mares i pares puguin alimentar als seus fills o perquè els puguin deixar mentre fan servir els serveis de Palma Activa.

A més, el grup municipal PSM-IniciativaVErds-Entesa a l’Ajuntament de Palma considera ridícul que la regidora de l’àrea Esperança Crespí hagi anunciat la modificació del reglament per permetre que els menors de 16 anys puguin accedir a les oficines municipals. “És absurda la mesura perquè està clar que la normativa s’aplica als usuaris per evitar que menors de 16 anys emprin els serveis de PalmaActiva. Però no es d’aplicació als menors acompanyats per adults com va ser el cas de Dolors. Esta clar que el PP de Cort està proposant una excusa per justificar la seva incongruència”. Basta amb una interpretació del reglament amb sentit comú.

Marisol Fernández reitera que el problema està en el fet que li estava donant el pit, i aquesta marginació que va viure Dolors no és més que una doble discriminació ja que es tracta d’una dona, que és mare i que es troba en situació d’atur. Per tot això, el grup municipal demanarà per escrit a la regidoria mesures que evitin la repetició de casos desagradables com aquest i que sobre tot es prenguin mesures per cobrir aquesta mancança.

També et podria interessar: