Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les retallades en els serveis públics d’ocupació fan irreal l’indicador d’atur (...)

Les retallades en els serveis públics d’ocupació fan irreal l’indicador d’atur registrat de Balears

dimarts 4 de desembre de 2012

Les retallades dels governs del PP han impedit que enguany -per primera vegada en molts anys- es contracti personal de reforç a les oficines del SEPE (antic INEM) per fer front a l’estirabot de expedients per a la tramitació de demandes de prestacions d’atur que es produeix cada finalització de temporada turística. La acumulació de expedient no tramitats a hores d’ara, fa que les tasques del SOIB de registre d’aturats es retardi fins a un punt de fer irreal la comparació interanual d’atur registrat.

A més, la dada 96.377 persones en atur registrat en el mes de novembre (un 12,20% més que el mes anterior i -0,97% que l’any anterior), s’ha de contextualitzar en unes dates de finalització del període de treball d’un gran nombre de persones fixes discontinues que, formalment, no es computen com atur registrat.

Per això allò més rellevant és que les afiliacions a la Seguretat Social tenen una baixada mensual de 59.611 persones d’alta (-14,44%) i de 11.486 (-3,15%) en relació al mes de novembre de l’any anterior. És a dir un mes més s’acumula destrucció d’ocupació per compte aliena (per aplicació de la reforma laboral que facilita i abarateix l’acomiadament) i d’autònoms (per mor d’absència d’incentius a la economia productiva no especulativa).

També et podria interessar: