Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les obres del centre comercial a Ses Fontanelles no estan autoritzades

Les obres del centre comercial a Ses Fontanelles no estan autoritzades

dilluns 7 de gener de 2013

A la vista de l’expedient administratiu de Ses Fontanelles, el PSM-IV-ExM de Palma ha pogut comprovar que l’empresa promotora del centre comercial no ha obtingut encara el permís per iniciar les obres. Simplement el promotor ha obtingut l’autorització municipal per fer uns treballs inicials de replanteig i prospecció, però la promotora encara no ha presentat a l’Ajuntament els estudis previs i preceptius (geotècnics, control peçomètric, inundabilitat, etc.) que li permetrien iniciar legalment les obres d’urbanització i construcció del centre comercial. Aquest permís per iniciar les obres d’urbanització està condicionat a la presentació prèvia d’aquests estudis, els quals pretenen assegurar la preservació de la zona humida que queda fora de la urbanització.

L’aberració de construir part d’un aiguamoll provoca que sigui necessària la construcció d’uns “mur pantalla”, al llarg de tot el perímetre de la zona a urbanitzar, i de fins a 10 metres de profunditat, que impedeixin la inundació del futur centre comercial. Però la construcció d’aquests mur pantalla, depenent del nivell freàtic i altres factors que encara s’han d’establir i estudiar amb profunditat, podria provocar també la destrucció o dessecació de la part de zona humida que quedarà sense urbanitzar, on s’ubica el “limonium barceloi”, o fins i tot també podria provocar inundacions a tota la zona que podrien afectar la seguretat dels béns i les persones. Per tot això, a més dels estudis geotècnics i de control piezomètric, l’estudi d’inundabilitat també ha de ser aprovat per la Direcció General de Recursos Hídrics i per l’Ajuntament de Palma prèviament a l’inici de les obres d’urbanització.

Estudis rigorosos i profunds

Recordam que no és cert que la promotora ja tengui autorització per a construir a Ses Fontanelles i que abans de continuar amb qualsevol treball més sobre el terreny ha de presentar a l’Ajuntament de Palma tots els estudis necessaris per garantir que la part de la zona humida que quedi fóra de la urbanització no sofrirà cap agressió irreversible, i garantir que tampoc se generaran problemes de seguretat a la zona per inundacions.

Exigirem dur a terme amb un rigor absolut i la màxima profunditat tots els estudis geotècnics, d’inundabilitat, etc. previs i imprescindibles per desenvolupar la urbanització. Sense que aquests estudis assegurin la preservació de la resta de la zona humida i del limonium barceloi la construcció del centre comercial no se pot fer i ha de quedar paralitzada.

A més de tot això, el grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma s’ha oposat sempre frontalment a la construcció d’un centre comercial al darrer aiguamoll que queda a l’entorn de Ciutat. El portaveu de la coalició, Antoni Verger, assegura que es tracta d’un atemptat mediambiental molt greu i la coalició ecosobiranista recorrerà, si finalment s’emet, el permís per iniciar les obres per vulneració del Conveni Ramsar (convenció d’importància internacional que vetlla per les zones humides d’arreu com a hàbitat d’aus aquàtiques), així com del Pla Hidrològic i la Llei d’Aigües.

També et podria interessar: