Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les dades laborals del mes de Novembre insinuen una perspectiva de sortida (...)

Les dades laborals del mes de Novembre insinuen una perspectiva de sortida de la crisi laboral amb més precarietat laboral.

dijous 2 de desembre de 2010

Les mesures anunciades pel Govern Zapatero van en la direcció d’una major iniquitat social i ambiental.

El mes de Novembre acabà amb 92.049 persones en atur registrat a Balears. Creix un 8,60% en relació al mes anterior conseqüència de la estacionalitat estructural del mercat de treball balear. No obstant, el més important es que la variació interanual és del 2,33% la qual cosa vol dir que seguim instal·lats en un escenari de creixement d’atur. Cal tenir en compte que la variació mensual és la major del conjunt de CCAA i molt superiora la mitjana del estat (0.60%) i la interanual la més baixa després de la de Catalunya i molt per baix de la mitjana estatal (6,24%). La CAIB és l’única comunitat autònoma a on l’atur registrat del col·lectiu de estrangers baixa encara que sigui amb un modest -0,67%

La mitjana d’altes a la Seguretat Social del mes es de 374.551. Les variacions són les següents: -12,09% sobre el mes anterior i un -2,42% en termes interanual,.

S’han registrat un total de 21.647 contractes (un -6,62 sobre octubre, però un 2,70% interanual). En un any els contractes indefinits han baixat un 9,28% i els temporals han crescut un 4,38% . Del acumulat de contractes en els onze primers mesos de l’any (290.074) el 88,83% són temporals i el 11,17% indefinits.

En opinió d’ IniciativaVerds, aquestes dades albiren que la destrucció d’ocupació a les Illes Balears s’ha ralentit, però se agreugen els antics problemes del mercat de treball balear com ara la estacionalitat i la precarietat i, alhora, n’apareixen de nous: atur de llarga durada, disminució de la intensitat de la protecció de desocupació, extensió dels casos de pobresa... Les mesures turbolliberals anunciades pel Govern Zapatero no faran altre cosa que accentuar aquets element de injustícia social i d’augment de les desigualtats. Tot el contrari del que hauria de ser una sortida de la crisis amb equitat social i ambiental.