Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les dades de treball submergit a Balears desvetllades per la inspecció de (...)

Les dades de treball submergit a Balears desvetllades per la inspecció de treball, preocupants per a INICIATIVAVERDS

dilluns 13 de juny de 2011

Per a IniciativaVerds, el fet que la Inspecció de Treball detectàs de manera directa 1.500 casos de treball submergit és unda dada més que preocupant, ja que es tracta només d’una mostra detectada per un servei que des de la nostra formació política sempre hem recordat que estava poc dotat.

La xifra de treball submergit a Balears és, doncs, prou elevada, i va en detriment dels drets dels treballadors i treballadores de la nostra Comunitat Autònoma, que sense contracte de treball no tenen ni seguretat social, ni dret a reclamar per cap dels abusos que puguin patir. A més, aquesta xifra demostra que la darrera reforma laboral és inútil en general, i particularment per a la nostra Comunitat, ja que el que s’ha de fer és assegurar una contractació digna, i no subvencionar els acomiadaments que ben segur abocaran a milers de treballadors a la clandestinitat. De fet, és tot un símptoma de què la crisi ha servit com a excusa per deixar a molts treballadors i treballadores sense seguretat social.

Finalment, des d’IniciativaVerds volem recordar que som contraris a l’"amnistia" anunciada també fa setmanes pel govern central als empleadors "en negre" que donassin d’alta els seus treballadors, ja que suposa un reconeixement d’una situació il·legal que s’ha de subvertir fent complir la llei i dotant adequadament la Inspecció de Treball, una competència que hauria de recaure en mans de la Comunitat Autònoma i no del govern central, com ja passa a Catalunya i Euskadi.