Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les dades de l’atur al mes de Març, alguns símptomes d’optimisme

Les dades de l’atur al mes de Març, alguns símptomes d’optimisme

dimarts 5 d'abril de 2011

Tot i que la dada de 88127 persones en atur registrat en el mes de març és un fet que palesa que el problema més important del nostre mercat laboral és l’atur s’ha de indicar que hi ha alguns símptomes d’optimisme: la lleugera variació del -1,71% no ha impedit que la variació interanual sigui zero. És a dir, l’efecte estacional es combina amb una frenada al increment interanual de l’atur registrat. Dos factor han estan claus: 1.- Les bones perspectives turístiques i el fet d’un Setmana Santa que pràcticament coincidirà amb l’inici de la temporada turística (1 de maig) ha fet que s’avancin les contractacions.

2.- Les polítiques actives d’ocupació engegades per el Govern de les Illes Balears comencen a tenir resultat positius. Des de Iniciativaverds creiem que cal emfatitzar la denuncia de demagògia barata que el PP fa amb el problema del atur.

No obstant persisteixen el problemes de temporalitat, estacionalitat i precarietat que la Reforma Laboral del Govern de ZP no ha fet més que agreujat. A tall de exemple val a dir que en el primer trimestre de 2011 del total de contractes enregistrats 58.937) el 86,73% són temporals.