Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Les crisis econòmiques a les Illes

Les crisis econòmiques a les Illes

dimarts 22 de febrer de 2011

L’Ateneu Pere Mascaró vos convida a la primera TERTÚLIA DE L’ATENEU:

Les crisis econòmiques a les Illes

per Ferran Navines (Professor de l’Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya i assessor econòmic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears) i Bernat Riutort (Professor de filosofia Moral, Filosofia Política de la Universitat de la UIB).

S’ens presentarà el llibre "L’economia balear 1970-2010".

Quan: Dijous, 24 de febrer, a les 19h.
Lloc: Can Alcover ( Carrer Sant Alonso, 24. Palma )

Ressenya del llibre: Aquest llibre comença amb una reflexió sobre l’ocàs de l’era keynesiana (1950-1973), la primera crisi del petroli de l’any 1973 i l’hegemonia de l’era neoliberal (1981-2008). Estudis recents demostren que l’era neoliberal, en relació amb l’era keynesiana, no ha generat ni més creixement econòmic, ni menys atur, ni significativament menys inflació, però sí que ha generat més desigualtat social i més inestabilitat financera, amb crisis recurrents i progressivament més greus, fins a arribar a la gran crisi financera internacional iniciada el 2007. A continuació es constata que l’economia balear, especialitzada en el turisme i la construcció, ha transitat prou bé al llarg dels darrers quaranta anys, si bé ha vist com s’ha ressagat en termes de renda per càpita i nivells de benestar social des del començament del segle XXI, i s’han propiciat tendències negatives de fons en termes de rendiments decreixents i pèrdua de rendibilitat de les inversions productives.

Segons els autors, la recuperació de la renda per càpita a les Balears passa per retornar l’economia a una fase de rendiments creixents, amb l’augment de la taxa de guany i de les inversions productives, que haurien de propiciar un canvi de model de creixement basat en el turisme sostenible, en un terciari més diversificat i renovat tecnològicament, tot aplicant les tecnologies de la informació i la comunicació, amb polítiques de clusterització, i amb una major dotació de capital social, que permeti enriquir les sinèrgies i les complicitats entre el sector públic i el sector privat.