Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La taxa d’atur entre els menors de 20 anys, la demostració d’un canvi de cicle (...)

La taxa d’atur entre els menors de 20 anys, la demostració d’un canvi de cicle històric a Balears

dimarts 19 d'abril de 2011

Per a IniciativaVerds, el fet que el 80% dels joves de menys de 20 anys estiguin a l’atur és la demostració que estem davant un canvi de cicle històric a Balears, ja que habitualment aquest sector de joves presentava un índex baix d’atur, ja que hi havia una relativa facilitat per trobar feina, bé a la construcció, bé a l’hoteleria, això sí, de baixa qualificació.

De fet, els alts índexs d’abandó escolar (gairebé la meitat dels joves ni tan sols acabaven els estudis obligatoris) estan íntimament relacionats amb el baix atur entre els joves. Per això, des d’IniciativaVerds consideram que s’ha d’aprofitar aquesta conjuntura per fer una forta aposta per la formació dels joves menors de 20 anys i un pla per a la seva reincorporació al sistema educatiu, i que per fer això possible fa falta una gran injecció de recursos de si més no el 6% del PIB a l’educació, tal i com recull el programa de la coalició PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA.

No ens podem permetre, com a país, tenir uns percentatges tan alts de joves sense feina ni sense estudis, però sobretot sense formació de cap mena, ja que és ben preocupant que a un món globalitzat i competitiu, bona part dels nostres joves ni tan sols hagin conclòs els estudis obligatoris.