Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La reforma laboral podria ser inconstitucional

La reforma laboral podria ser inconstitucional

divendres 8 d'octubre de 2010

Els sindicats ja fa setmanes que ho varen insinuar: la reforma laboral imposada per decret podria ser inconstitucional, ja que permet a l’Administració pública la contractació de personal per ETT, permet l’ús dels diners públics del FOGASA per finançar acomiadaments privats sense que existeixi situació d’insolvència i facilita l’extinció del contracte laboral per causes objectives fins al punt que lesiona el dret al treball i a la salut.

No obstant, el recurs d’inonstitucionalitat només el poden posar el President, el Defensor del poble, 50 diputats (i el PP tanmateix està d’acord amb la reforma) o 50 senadors, en el termini de tres mesos, és a dir, fins al proper mes de desembre. Així doncs, pots contribuir entrant a la web del Defensor del poble: www.defensordelpueblo.es i exposar la teva queixa al·legant tot l’anterior. Si hi ha un bon grapat de queixes, el Defensor es podria veure obligat a presentar el recurs.