Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > “La recollida dels fems a través de contenidors soterrats no és viable al (...)

“La recollida dels fems a través de contenidors soterrats no és viable al Centre Històric, el Porta a Porta sí”

dimarts 8 de gener de 2013

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma considera que ha quedat demostrat que la recollida neumàtica és una ruïna, més enllà de les xifres que es van destapar arran de l’avaria de la instal·lació, la deficiència en la seva conservació i el seu elevat cost de reparació. La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, exposa que “el cost per tona del sistema de recollida neumàtica és de 285 €/tn. En canvi, el sistema de recollida convencional de la resta de la ciutat suposa un cost de 118 €/tn”.

“És evident que el sistema de recollida neumàtica ha resultat una ruïna pel que fa al cost global per tona i una estafa per part de l’empresa que el va instal·lar, ja que des de llavors el cost de manteniment ha augmentat any rere any de forma exponencial, passant dels 133 mil euros l’any 2005 fins als 517 de l’any 2011”.

Amb tot, la coalició ecosobiranista no veu amb bons ulls la proposta que està estudiant la regidoria de Medi Ambient de Cort que suposaria la instal·lació de contenidors soterrats. “Aquesta no és la solució ni definitiva ni exclusiva per a tot el Centre Històric de Palma. No és viable implantar aquest sistema a la majoria dels carrers del casc antic de Ciutat perquè és impossible que, primer, puguin accedir a tots els carrers els camions de la recollida, i segon, no hi ha espais suficients on situar els nous contenidors soterrats”.

En aquest sentit, Marisol Fernández descarta que es puguin aprofitar els forats de la recollida neumàtica per instal·lar-hi els contenidors soterrats ja que la seva ubicació no respon a criteris d’accessibilitat per als camions de recollida, sinó a la xarxa de canonades subterrànies que succionaven les escombraries. A més, insta a l’equip de govern a plantejar alternatives per tal d’estudiar un possible aprofitament de la instal·lació subterrània de la xarxa.

Porta a Porta: la millor solució mediambiental

Al mateix temps, la regidora reitera que Cort està davant la millor oportunitat possible per instaurar un sistema del tipus Porta a Porta que suposaria la solució única per al Centre Històric, sense haver de combinar altres sistemes com el tradicional o el soterrat. “És necessari estudiar en profunditat els avantatges de l’opció de la recollida tipus Porta a Porta, ja que allà on s’ha aplicat, a Son Sardina, Esporles o Santa Maria, entre d’altres pobles, l’èxit ha estat rotund. Un èxit que es basa en els nivells de recollida selectiva que ha promogut un major percentatge dels materials reciclats i una innegable major conscienciació ciutadana”.

Aquesta conscienciació, però, ha de partir de la pròpia administració. En aquest cas, l’Ajuntament de Palma té l’oportunitat de demostrar el seu compromís amb els objectius del Pla Director Sectorial autonòmic en aquesta matèria que preveuen mesures i actuacions en benefici de la reducció dels residus.

La regidora assegura que el cost global d’aquest sistema segurament és major si el comparam amb el cost de la recollida soterrada però en qualsevol cas els objectius mediambientals estan per damunt dels econòmics. “Perquè també són quantificables els guanys d’un sistema com el Porta a Porta a llarg i curt termini ja que el preu que podem arribar a pagar per la no protecció i conservació del nostre medi ambient és incalculable”.

“Estam davant la gran oportunitat d’implantar al centre de Palma un sistema de recollida selectiva que és fonamental si tenim en compte la responsabilitat i el compromís amb el medi ambient i de les futures generacions”, conclou Marisol Fernández.

També et podria interessar: