Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La proposta d’UM de sancionar la "sobreocupació" d’habitatges per a (...)

La proposta d’UM de sancionar la "sobreocupació" d’habitatges per a immigrants, una proposta equivocada i electoralista

dijous 14 d'octubre de 2010

Ben segur que hi ha propostes més necessàries per fer útil una Llei com la Llei autonòmica d’Habitatge, que sobretot té la finalitat de fer efectiu a la nostra comunitat l’accés a una vivenda que a pesar de ser un dret constitucional, és tota una aventura. Però UM es va despenjar ahir amb dues propostes, coherents entre elles mateixes, però que des d’Iniciativa rebutjam plenament.

Per una banda, UM va proposar sancionar de manera greu la "sobreocupació" d’habitatges per part d’immigrants, una proposta que parteix d’un problema real que existeix, però que en la nostra opinió aquesta Llei no és l’eina per evitar aquesta qüestió, que no fa sinó apuntar-se gratuïtament al carro de la culpabilització i l’alarma social al voltant dels immigrants, sense concretar a més qui es faria càrrec de la sanció: el propietari, el llogador, els inquilins, el subarrendador?? En la nostra opinió ja existeix la LleI d’Arrendaments Urbans que sí és l’eina per resoldre aquestes qüestions.

L’altra proposta, defensada també des d’una lògica conservadora de defensa del "dret a la propietat", pretén que la desocupació, és a dir, els habitatges buids, no siguin gravats ni sancionats de cap manera per les administracions. És a dir, que UM ho té clar: s’estima més que hi hagi especulació, que no preservar el dret constitucional a un habitatge.