Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La moratòria de renovables condemna les Illes Balears a la dependència (...)

1 vot

La moratòria de renovables condemna les Illes Balears a la dependència energètica

dijous 2 de febrer de 2012

Avui matí, el coordinador d’IniciativaVerds-EQUO, David Abril ha denunciat que la decisió presa al darrer Consell de Ministres d’establir una moratòria al desenvolupament de les energies renovables a l’Estat espanyol és una decisió sense precedents, que es produeix a un escenari geopolític d’increment dels preus del gas i el petroli, i que afecta de manera molt especial a les Illes Balears, on l’horitzó de compliment dels objectius europeus de lluita contra el canvi climàtic i de desplegament de les energies renovables, que en aquest moment es situen en poc menys del 2% del conjunt de la generació elèctrica a la CAIB, queda d’aquesta manera més enfora que mai.

No hem d’oblidar que mentre que a Espanya fins i tot hi ha dies que es genera més electricitat procedent de fonts d’energia renovables que nuclear o procedent de combustibles fòssils, les Illes Balears depenen totalment de centrals tèrmiques que utilitzen majoritàriament carbó (la font d’energia fòssil més bruta, que cobreix el 56% de la demanda), gasoil i gas, per aquest ordre.

A pesar dels entrebancs burocràtics i la retirada de les primes que ja va aprovar l’any passat el Ministre socialista Sebastián, el sector s’ha mantingut viu, contribuint amb la seva feina al medi ambient i a la dinamització de les inversions econòmiques. Un sector que a les Illes Balears afecta a més d’un centenar d’empreses i centenars de treballadors/res en aquests moments, però que encara té un major potencial de creació de llocs de feina nou si hi hagués una política energètica lligada al necessari canvi de model per sortir de la crisi. Per això, des d’IniciativaVerds consideram que les repercussions d’aquesta moratòria són especialment nefastes per a les Illes Balears, concretament en tres àmbits:

Empreses i Treball
- 120 empreses que tenen adreçada tota o part de la seva activitat (instal·ladors, sobretot) al sector de les energies renovables, amb uns 600 treballadors i treballadores a càrrec.

- 30 projectes energètics, sobretot d’energia solar, que poden quedar aturats, i promotors i inversors arruïnats, per la inseguretat jurídica creada pel Decret 1/2012 de Rajoy.

- Es tanca la porta a desenvolupar altres projectes d’energies renovables amb potencial a les Balears com són la biomassa i l’energia eòlica.

Canvi climàtic

- Les Illes Balears, són pel seu alt volum de població flotant i consum energètic, una altament generadora de CO2, queda més enfora que mai dels objectius europeus per a 2020
- Només la central del Murterar (Alcúdia), que funciona amb carbó, genera gairebé la meitat de les emissions de CO2 de l’arxipèlag.

Insularitat i Competitivitat

- El cost de generar energia és a les Illes Balears 3 vegades superior al que suposa a la península.
- La moratòria de les renovables representa de forma directa major dependència de fonts d’energia exteriors (carbó, gasoil, gas, cable), i per tant una pèrdua de posicions en termes de competitivitat
- Els efectes sobre el turisme també estan per determinar, ja que les destinacions competidores de la Mediterrània, fins i tot al Nord d’Àfrica, aposten per hotels “verds”, eficients energèticament.
- Condemna la CAIB a patir un sobrecost energètic superior al que suposa el Règim Especial de Balears (REB) en termes d’inversions a la Comunitat.

Document complet

PDF - 69.5 kB
Moratòria renovables a les Illes

També et podria interessar: