Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La Llei de Racionalització de les Administracions Locals suposarà la fi dels (...)

La Llei de Racionalització de les Administracions Locals suposarà la fi dels serveis de proximitat en benestar

dimecres 31 de juliol de 2013

La coalició MÉS demana la retirada de la llei que promou la privatització dels serveis bàsics de benestar i el desmantellament dels ajuntaments perquè els priva de les principals competències en matèria d’assistència social o ensenyament en les etapes infantils.

Això suposaria l’acomiadament d’un 30% dels treballadors vinculats a geriàtrics, escoletes i escoles de música

Arran del projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovat el passat divendres dia 26 de juliol pel Govern de l’Estat, el grup MÉS valora que la principal conseqüència serà el desmantellament dels ajuntaments tal i com els entenem avui, privant-los de les seves competències més importants, com són l’assistència social o l’ensenyament (especialment en les etapes d’infantil 0-3 i adults). El diputat Nel Martí afirma que els ajuntament són un “instrument fonamental al servei de l’estat del benestar, i en aquest sentit el projecte de llei no fa més que avançar en la privatització dels serveis bàsics del benestar”.

Efectivament, el projecte de llei preveu que siguin les diputacions i les comunitats autònomes les que es facin càrrec de les competències i serveis fins ara exercits pels ajuntaments en l’àmbit de l’educació i els serveis socials. “Perilla el futur dels geriàtrics tal i com els coneixem avui, i fins i tot de la pròpia assistència social, també el futur de les escoletes infantils i les escoles de música”.

Afectació a Balears?

Nel Martí ha presentat una Proposició No de Llei en la qual insta al Govern de l’Estat que retiri el projecte de llei, i elabori un nou text treballat i aprovat per la FEMP, que respecti l’autonomia municipal i millori el finançament de les institucions més properes als ciutadans. Per altra banda, també han demanat la compareixença de la consellera d’Administracions Públiques perquè expliqui els efectes que podria tenir el projecte de llei a les Illes Balears.

És evident, per a Nel Martí, diputat de MÉS que aquests serveis, en mans del Govern, “seran gestionats des d’una perspectiva generalista i global, allunyada de la realitat local, on pesa més la raó econòmica del dèficit que no la raó social de les persones”. En aquest sentit la coalició està convençuda que el Govern optarà per privatitzar serveis al·legant qüestions econòmiques, i rompre així amb el criteri social dels serveis municipals de proximitat.

30% dels treballadors municipals “al carrer”

Nel Martí, diputat menorquinista, explica que “una altra conseqüència d’aquesta nova visió i divisió competencial, que concentra serveis i romp amb la proximitat, serà la pèrdua d’un important nombre de llocs de treballs”. Segons les dades que maneja el grup parlamentari MÉS, podrien quedar al carrer més del 30% dels actuals treballadors comptant només el serveis vinculats a geriàtrics i escoles infantils i de música.

El text de la Llei aprovat la setmana passada inclou un llistat dels serveis municipals que sí poden oferir les entitats locals, i deixa fora la gestió dels serveis socials per a municipis de menys de 20.000 habitants, la gestió de poliesportius, biblioteques, per posar alguns exemples.

Per contra, Nel Martí assegura que “és curiós que el text sí mantingui altres competències que no són directament municipals”, per exemple, els equipaments escolars, o la vigilància i manteniment dels edificis propietat del govern destinats a ensenyament. És a dir, que el PP deixa en mancs dels ajuntaments despeses sense cap capacitat de decisió en competències que no li són pròpies.

Finalment, el projecte de llei converteix als ajuntaments en ens sense autonomia municipal, subjectes al control i intervenció de les Comunitat Autònomes, tal i com resa el punt 10, article 27.

També et podria interessar: