Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La coalició PSM-Iniciativa d’Esquerres-Els Verds proposa que l’administració (...)

La coalició PSM-Iniciativa d’Esquerres-Els Verds proposa que l’administració deixi de pagar el canon digital

divendres 29 d'octubre de 2010

PSM-Iniciativa-Verds va donar compte ahir de les propostes que els seus regidors han presentat a nivell municipal i la iniciativa parlamentària que duran endavant per instar a les administracions a reclamar el retorn dels doblers que s’han pagat en concepte del cànon digital des de la seva aplicació. Antoni Alorda i Miquel Àngel Llauguer varen comparèixern en roda de premsa per instar a tots els nivell de l’Administració Pública a emprendre les accions necessàries per sol·licitar el retorn dels doblers que s’han dipositat a l’SGAE en el pagament del cànon digital. Des de fa mesos, els regidors dels tres partits han presentat mocions als ajuntaments de Mallorca per exigir l’exempció del pagament que s’estableix per l’adquisició d’aparells o suports que puguin ser usats en la còpia i emmagatzematge de documents, segons la Llei de Propietat Intel·lectual. Així, “els regidors d’Artà, Pollença, Santa Margalida, Manacor, Capdepera i Inca han estat capdavanters en impulsar iniciatives municipals per lluitar contra aquest abús indiscriminat”, en paraules de Miquel Àngel Llauguer.

Els diputats han arirmat que fins que no s’aconsegueixi la derogació definitiva d’aquest canon, lluitaran perquè les administracions locals en quedin exempts i rebin compensació per uns cobraments que ara s’han demostrat abusius. A més, han criticat la presumpció de culpabilitat que estableix el cànon ja que és dubtós que l’administració faci un ús de les fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i enregistrament, CD, DVD, etcètera, que vagi en contra dels drets dels autors.