Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > La baixada de la producció industrial desequilibra encara més el model (...)

La baixada de la producció industrial desequilibra encara més el model econòmic de balears

dijous 7 d'octubre de 2010

La davallada en el que duïm d’any d’un 5,8% en l’índex de producció industrial (IPI) a Balears és en opinió d’Iniciativa una mala notícia, ja que allò important no és que sigui una de les comunitats on més baixa aquest índex, sinó que és un indicador de què avançam a més desequilibris en un model econòmic on el monocultiu turístic es consolida en detriment d’una necessària diversificació econòmica.

La reducció del consum pot explicar aquesta davallada, però cal tenir en compte que si el consum de producció local es substitueix per béns importats, és fa més difícil encara la vida per al teixit productiu local, i ens fa més depenent econòmicament de l’exterior. Per a Iniciativa, calen ja mesures urgents per a un canvi de model econòmic que pensi amb tots els sectors, i en el qual el turisme generi sinèrgies tant amb el camp com amb la indústria local, i no es pensi tant en batre rècords en el nombre de turistes que arriben any rera any.