Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > L’ordenança d’ocupació de la via pública: Aquesta ordenança l’hem de (...)

1 vot

L’ordenança d’ocupació de la via pública: Aquesta ordenança l’hem de canviar!

divendres 9 de març de 2012

Hem obert una campanya ciutadana per presentar al·legacions a l’ordenança d’Ocupació de la via pública de l’ajuntament de Palma. Vos convidam a totes a presentar les al·legacions per canviar la proposta d’ordenança del PP de Palma. TENIM FINS EL 16 DE MARÇ PER PRESENTAR-LES! L’ORDENANÇA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TÉ UNA MALA FERIDA.

És confusa, profusa, difusa, genera inseguretat i restringeix drets fonamentals.

Aquest desastre d’ordenança, és el resultat d’un híbrid entre una ordenança cívica i una d’ocupació d’espais públics, amb un resultat molt confús. Barreja activitats lucratives: ocupació de terrasses, quioscs, cabines telefòniques, filmacions, etc.. amb activitats no lucratives: taules informatives, recollida de signatures, artistes de carrer, etc… És una norma difusa, plena de termes ambigus e imprecisos i la manca de claredat són altres característiques que es mantenen a lo llarg dels 101 articles. Té una estructura dispersa i confusa que contribueix molt poc a que la gent conegui quines són les regles. Tot plegat, és molt greu perquè genera una gran inseguretat jurídica tant als sol·licitants de l’ocupació com als ciutadans que fins ara eren els usuaris indiscutibles d’aquest espai públic.

Però quan ja es fa insostenible, és quan retalla drets i llibertats fonamentals que la Constitució Espanyola garanteix. Prohibint la recollida de signatures i realització d’enquestes, prohibeix reclamar l’atenció dels ciutadans, prohibeix jugar a la via pública, prohibeix els grups de persones, sanciona realitzar manifestacions o activitats que pugui molestar o ferir la sensibilitat dels vianants, etc… I la sanció pot anar des de 100 fins a 750€. Absolutament desproporcionada. Igualment prohibeix i sanciona situacions de marginalitat econòmica i exclusió social (mendicitat, venda ambulant, etc.).

Es tracta d’un nou model policíac de ciutat que criminalitza i judicialitza les marginalitats, oposicions o dissidències político-culturals, inherents a la controvèrsia urbana.

Aquí podeu descarregar les al·legacions a l’Ordenança d’ocupació de la via pública. Vos convidam a totes i tots a presentar aquesta esmena a l’ajuntament de Palma per a que el PP reaccioni i fer una ordenança més propera a les necessitats de la ciutat, i que garanteixi els drets de tothom.

Vos feim arribar les al·legacions:

1. Ampliació del termini d’exposició pública per poder tenir un debat real de tota la ciutadania.

http://cortobert.cat/wp-content/uploads/Sol·licitud-AmpliacióTermini-Exposició-Pública.doc

2. Retall de drets: llarg llistat dels nostres drets i llibertats que es retallarien a l’espai públic si s’aprova l’ordenança tal i com està plantetjada des del Govern del PP. Així doncs, amb aquest document demanam a l’ajuntament de Palma que rectifiqui l’ordenança i garanteixi els drets ciutadans en l’ús de la via pública, com ara en els casos de taules informatives, recollida de signatures, enquestes a peu de carrer, campanyes, acampades, festes, fires, pancartes, activitats artístiques al carrer, sancions,…

http://cortobert.cat/wp-content/uploads/OVP_Aleg_Retall_Drets.doc

3. Horaris de terrasses: definim els horaris de les terrasses a ciutat per garantir el descans de les veïnades i veïnats.

http://cortobert.cat/wp-content/uploads/OVP_Aleg_Horaris_Terrassa.doc

4. Espai públic no ocupable i terrasses: defensa de l’espai públic (voravies, places, passeig,…) com a no ocupable pels interessos privats. Les vies públiques urbanes son molt més que un sistema de comunicació, són convivència col·lectiva i determinen la imatge i els valors de la ciutat. Les ocupacions de terrasses són les que generen més controvèrsia. Aquesta ordenança ha d’establir criteris clars que garanteixin espais lliures per l’ús de la ciutadania i, de manera complementària, permetre l’ocupació amb terrasses.

http://cortobert.cat/wp-content/upl...

Com tramitar aquesta sol·licitud? 1. Obre el document “Sol·licitud ampliació Termini exposició Pública” 2. Llegeix el contingut i modifica el que consideris oportú, omple els espais en blanc amb les teves dades (al principi i al final del document) 3. Imprimeix el document i signe’l 4. Entrega la sol·licitud al registre de l’Ajuntament de Palma (per exemple a Plaça Santa Eulàlia, 9) Teniu fins el 16 de març per presentar-la.

Aquí podeu consultar la proposta original d’Ordenança d’ocupació de la via pública del govern municipal del PP http://boib.caib.es/pdf/2012021/mp80.pdf

Més informació a psm-iv-exm@palma.es

També et podria interessar: