Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > L’oposició a Cort demana l’aplicació del codi ètic al president d’EMAYA per (...)

L’oposició a Cort demana l’aplicació del codi ètic al president d’EMAYA per abandonar el Consell d’Administració

dimecres 25 de juny de 2014

PSIB-PSOE i MÉS per Palma han sol·licitat avui la convocatòria d’un Consell d’Administració Extraordinari de l’empresa

Els representants de PSIB-PSOE i MÉS per Palma al Consell d’Administració d’EMAYA, Andreu Alcover Ordinas, Neus Truyol Caimari i Carlos Aguilar han sol·licitat avui la convocatòria d’un Consell d’Administració Extraordinari de l’empresa davant l’actitud irrespectuosa i abandó del passat Consell d’Administració d’EMAYA del 19 de juny de 2014.

L’oposició considera urgent abordar les reiterades situacions de conflicte laboral de l’empresa i les demandes de millora dels serveis d’EMAYA, Per aquest motiu, sol·liciten que es convoqui un Consell d’Administració Extraordinari per tractar quatre punts, alguns dels quals van quedar sobre la taula el passat 19 de juny, quan el president Andreu Garau va abandonar injustificadament la reunió.

La primera qüestió a tractar a l’ordre del dia proposat pels representants de l’oposició és, precisament, l’assumpció de responsabilitats per part del president per abandó del Consell d’Administració i l’aplicació del Codi Ètic d’EMAYA.

A més a més reclamen l’anàlisi de la gestió dels recursos humans per part de l’equip de direcció i l’anàlisi de la qualitat dels serveis que presta EMAYA. Els signants de la proposta demanen també explicacions sobre l’ús de vehicles i vestuari de l’empresa per part de la Policia, en una recent actuació a Son Banya.

Text de la sol·licitud:

Andreu Alcover Ordinas, Neus Truyol Caimari i Carlos Aguilar Tirado, com a membres del Consell d’Administració d’EMAYA,

Davant l’actitud irrespectuosa i abandó del passat Consell d’Administració d’EMAYA del 19 de juny de 2014.

Davant les reiterades situacions de conflicte laboral de l’empresa.

Davant les demandes de millora dels serveis d’EMAYA,

Sol·liciten:

Que es convoqui un Consell d’Administració Extraordinari de l’empresa EMAYA, per tractar els següents punts:

1. Assumpció de responsabilitats per part del president per abandó del Consell d’Administració i aplicació del Codi Ètic d’EMAYA.

2. Anàlisi de la gestió dels recursos humans per part de l’equip de direcció.

3. Anàlisi de la qualitat dels serveis que presta EMAYA.

4. Explicacions sobre l’ús de vehicles i vestuari de l’empresa per part de la Policia.

Amb una antelació de 72 hores a la celebració d’aquesta sessió del Consell d’Administració, la Direcció remetrà per escrits a tos els consellers resposta extensiva a les preguntes reiteradament realitzades des d’abril de 2013, sobre recursos humans i serveis, i encara sense resposta.

Palma, 23 de juny de 2013

Els representants de PSIB-PSOE i MÉS per Palma al Consell d’Administració d’EMAYA, Andreu Alcover Ordinas, Neus Truyol Caimari i Carlos Aguilar han sol·licitat avui la convocatòria d’un Consell d’Administració Extraordinari de l’empresa davant l’actitud irrespectuosa i abandó del passat Consell d’Administració d’EMAYA del 19 de juny de 2014.

L’oposició considera urgent abordar les reiterades situacions de conflicte laboral de l’empresa i les demandes de millora dels serveis d’EMAYA, Per aquest motiu, sol·liciten que es convoqui un Consell d’Administració Extraordinari per tractar quatre punts, alguns dels quals van quedar sobre la taula el passat 19 de juny, quan el president Andreu Garau va abandonar injustificadament la reunió.

La primera qüestió a tractar a l’ordre del dia proposat pels representants de l’oposició és, precisament, l’assumpció de responsabilitats per part del president per abandó del Consell d’Administració i l’aplicació del Codi Ètic d’EMAYA.

A més a més reclamen l’anàlisi de la gestió dels recursos humans per part de l’equip de direcció i l’anàlisi de la qualitat dels serveis que presta EMAYA. Els signants de la proposta demanen també explicacions sobre l’ús de vehicles i vestuari de l’empresa per part de la Policia, en una recent actuació a Son Banya.

Text de la sol·licitud:

Andreu Alcover Ordinas, Neus Truyol Caimari i Carlos Aguilar Tirado, com a membres del Consell d’Administració d’EMAYA,

- Davant l’actitud irrespectuosa i abandó del passat Consell d’Administració d’EMAYA del 19 de juny de 2014.

- Davant les reiterades situacions de conflicte laboral de l’empresa.

- Davant les demandes de millora dels serveis d’EMAYA,

Sol·liciten:

- Que es convoqui un Consell d’Administració Extraordinari de l’empresa EMAYA, per tractar els següents punts:

1. Assumpció de responsabilitats per part del president per abandó del Consell d’Administració i aplicació del Codi Ètic d’EMAYA.

2. Anàlisi de la gestió dels recursos humans per part de l’equip de direcció.

3. Anàlisi de la qualitat dels serveis que presta EMAYA.

4. Explicacions sobre l’ús de vehicles i vestuari de l’empresa per part de la Policia.

Amb una antelació de 72 hores a la celebració d’aquesta sessió del Consell d’Administració, la Direcció remetrà per escrits a tos els consellers resposta extensiva a les preguntes reiteradament realitzades des d’abril de 2013, sobre recursos humans i serveis, i encara sense resposta.

Palma, 23 de juny de 2013

També et podria interessar: