Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > L’operació de venda de l’hotel del palau de congressos és una ruïna per als (...)

L’operació de venda de l’hotel del palau de congressos és una ruïna per als ciutadans

divendres 8 de febrer de 2013

La coalició ecosobiranista PSM-IV-ExM de Ciutat rep amb preocupació la intenció manifestada ahir pel regidor de Turisme, Álvaro Gijón, de posar en marxa la tramitació per fer possible la venda de l’hotel annex al palau de congressos per un preu entre els 30 i els 40 milions d’euros.

“Seguim enmig d’una fugida cap endavant i a cegues perquè no coneixem la viabilitat del projecte del palau de congressos”. Segons el portaveu del grup municipal Antoni Verger, “no s’ha presentat cap estudi actualitzat i rigorós que demostri la viabilitat econòmica del Palau en relació a l’estat actual del mercat de turisme de congressos. No es justifica la inversió pública de tants milions d’euros i més si tenim en compte que cap privat vol invertir-hi, ja que han quedat dos concursos públics deserts per a l’explotació del Palau”.

En aquest sentit, Verger recorda que a causa de l’actual context de crisi econòmica, les empreses han retallat la celebració d’esdeveniments i congressos, principalment el sector farmacèutic, un dels més importants, ha reduït les seves previsions de congressos. L’experiència a l’Estat espanyol demostra que aquest sector del turisme de congressos ha minvat de manera important els darrers anys i ha provocat la ruïna de moltes infraestructures dedicades a la celebració d’aquest tipus d’esdeveniments. “El panorama dels Palaus de Congressos a l’estat espanyol és desolador: infrautilització, dèficits d’explotació escandalosos, pèrdues milionàries per l’administració, infraestructures inacabades, etcètera.”

“Ningú ha demostrat amb estudis rigorosos que aquesta serà una instal·lació viable econòmicament i que repercutirà positivament com a factor desestacionalitzador. Ja fa més de 2 anys, des de que el Grup Barceló va abandonar l’operació sense invertir els 80 milions als que s’havia compromès, que des del PSM-IV-ExM demanam aquests estudis i no hem rebut cap resposta”.

Operació ruïnosa

D’altra banda, la coalició PSM-IV-ExM de Palma afirma que amb aquest intent d’operació de venda es posa de manifest l’absurd que suposa que una administració com l’Ajuntament de Palma hagi pagat la construcció d’un hotel. La conseqüència, ara ja evident, és que l’administració hi surt perdent perquè s’està iniciant una operació ruïnosa que pretén vendre patrimoni municipal a un privat per un valor inferior al cost de construcció i al valor del solar.

Concretament, Gijón anuncia que podria oferir-se l’hotel per entre 30 i 40 milions d’euros, mentre el cost de la construcció se situa en més de 35 milions, i el valor del solar podria estar per damunt dels 10 milions d’euros. “Aquesta és una operació ruïnosa per a l’Ajuntament de Palma i el Govern i de retruc per als ciutadans de Palma”.

A més, la coalició també considera que aquesta és una operació desastrosa per l’interés general perquè, per aconseguir el solar on s’ubica el Palau de Congressos i l’hotel, l’Ajuntament va hipotecar tot el sòl públic disponible per a la construcció d’habitatge social a Palma. Ara resulta que l’Ajuntament vol vendre aquest sòl per un preu inferior als costos que ha suposat per l’administració i seguim i seguirem a Palma sense sòl urbà per construir habitatge protegit.

A més, la coalició ecosobiranista té seriosos dubtes jurídics i urbanístics de com es durà a terme l’operació de dividir les parcel·les de Palau i hotel. “Tenim dubtes sobre la viabilitat jurídica de dur a terme la modificació del PGOU que permetria la separació en dos solars, ja que suposaria un augment de l’edificabilitat superior a la permesa i la vulneració del Pla Territorial. La Llei Company és un nyap i veurem què diuen els informes del Consell Insular en relació a la modificació del PGOU”, afirma Verger.