Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > EQUO reclama a la Junta Electoral que comuniqui ja els requisits de (...)

1 vot

EQUO reclama a la Junta Electoral que comuniqui ja els requisits de recollida i presentació de les signatures per als avals

dijous 8 de setembre de 2011

EQUO, referent estatal d’INICIATIVAVERDS Mallorca, ha presentat, amb data 7 de setembre, a la Junta Electoral Central un escrit en el qual reclama que aquest òrgan defineixi amb urgència els “requisits de recollida i presentació de signatures que permetin i facilitin a EQUO l’accés a la participació en els assumptes públics”.

En aquest escrit s’explica que “la instrucció que desenvolupi les exigències contingudes en el citat article és absolutament substancial ja que de la seva adequada articulació i del seu ràpid coneixement depèn la presentació a les eleccions de EQUO, en tractar-se un partit polític de nova creació i per tant sense representació parlamentària”

A més en l’escrit es comunica que un retard en l’elaboració i comunicació d’aquests requisits de recollida i presentació de signatures pot generar indefensió, perque ho “deixa designat la vulneració d’aquest dret a l’efecte d’una eventual formulació davant el Tribunal Constitucional del recurs d’empar corresponent”

El passat mes de gener, es va modificar la Llei Electoral de tal forma que a partir d’ara “els partits, federacions o coalicions que no haguessin obtingut representació en cap de les Càmeres en l’anterior convocatòria d’eleccions necessitaran la signatura, almenys, del 0,1 % dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual pretenguin la seva elecció. Cap elector podrà prestar la seva signatura a més d’una candidatura”

El passat mes de juny la JEC va comunicar que al setembre elaboraria una instrucció en la qual s’explicaria com s’havia de desenvolupar aquesta recollida i requisits de les signatures; sense que EQUO hagi tingut, fins al moment, cap notícia sobre aquest tema.

EQUO ha presentat aquest escrit perquè considera “inadmissible” que a 73 dies de les eleccions i a 19 que comenci, en teoría, la recollida de signatures, no se sàpiga encara com cal recollir aquestes signatures, quina informació han de contenir perquè siguin vàlides, etc.

Així mateix, EQUO sol·licita a la Junta Electoral Central que no posi encara més obstacles a la participació i sigui flexible en la comprovació d’aquestes signatures, ja que ha de prevaler la participació ciutadana enfront de la burocràcia.