Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > INICIATIVAVERDS impulsa a Artà mesures d’estalvi i eficiència energètica

INICIATIVAVERDS impulsa a Artà mesures d’estalvi i eficiència energètica

dijous 21 de juliol de 2011

L’Ajuntament d’Artà vol impulsar una sèrie de mesures que suposaran millores en la gestió de les emissions de CO2 i l’energia, i a la vegada l’estalvi econòmic en concepte de despesa de corrent elèctric. La primera de les mesures adoptades, ha estat l’enviament d’una sèrie d’instruccions als treballadors municipals a través de circular d’Alcaldia en què es proposen determinades bones pràctiques ambientals, com ara mantenir les temperatures d’aire condicionat i calefacció en uns límits de 26 i 21 ºC respectivament (límits que són els fixats per Llei).

Es duran a terme altres mesures relacionades amb l’estalvi energètic que, a la vegada, ajudaran a reduir la despesa econòmica per aquest concepte, com a ara la reducció de les hores d’encesa de l’enllumenat públic o la reducció de punts de llum encesos durant la nit.

Els grups que actualment conformen l’equip de govern municipal (I.Verds i UIA) impulsen d’aquesta manera les mesures d’eficiència energètica amb l’horitzó que proposa el Pacte dels Batles a què l’Ajuntament s’adherí el passat mes d’abril, que és que l’any 2020 s’hagin reduït les emissions de CO2 a Artà un 20%.