Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > INICIATIVAVERDS i PSM consideren que la reforma aprovada divendres pel (...)

INICIATIVAVERDS i PSM consideren que la reforma aprovada divendres pel Consell de Ministres perjudica els treballadors i treballadores de les Illes Balears, i especialment les dones i els joves

dilluns 31 de gener de 2011

Per a la coalició PSM-IniciativaVerds, la reforma de les pensions és una passa més en el paquet de reformes neoliberals que porta a terme el govern de l’Estat, en sintonia amb la reducció dels serveis públics i la reforma laboral aprovada l’any passat.

La coalició PSM-IniciativaVerds valora positivament alguns aspectes de la reforma de les pensions, com ara:
- El dret a la jubilació anticipada pels treballadors autònoms, que a partir d’ara podran jubilar-se als 61 anys amb els coeficients reductors pertinents.
- Que es consignin 9 mesos de cotització per fill/a, fins un màxim de 2 anys. Serà aplicable a totes les dones que sol·licitin excedència per tenir cura dels seus fills o filles. Tot i que es considera un avanç que es cotitzi a la seguretat social pels períodes de cura, no es veu raonable que es limiti a 2 anys, s’hauria de cotitzar per fill/a nascut/da.
- Que es revisi el catàleg de professions penoses per poder jubilar-se abans dels 67 anys. Necessàriament s’hauran d’incorporar treballadors i treballadores d’hoteleria com per exemple les cambreres de pis, persones que treballen a residències mobilitzant persones majors, etc.
- Que els becaris puguin cotitzar dos anys. Totes aquestes novetats estan subjectes a reglamentacions posteriors, i des d’IniciativaVerds i el PSM estarem atents a l’elaboració d’aquests reglaments per assegurar que es salden positivament.  En canvi, es d’IniciativaVerds i PSM expressem el nostre desacord amb allò més preocupant de la reforma de les pensions:
- L’ampliació de l’edat de jubilació passant dels 65 als 67 anys.
- L’ampliació del anys per calcular la base reguladora que determinarà la quantia de les pensions, passant de 15 a 25 anys.
- L’ampliació de 30 a 37 anys per cobrar el 100% del total de la base reguladora que pugui correspondre.

Aquestes tres mesures, especialment les dues darreres, van directament a reduir la quantia de la pensió de jubilació i perjudiquen de forma molt directa: Als treballadors i treballadores de les Illes Balears , especialment al sectors dels fixos discontinus i treballadors estacionals tan característica de la nostra economia. Si actualment les pensions a les Illes Balears són un 9% més baixes que la mitjana de l’Estat amb aquesta reforma aquesta diferènica es veurà incrementada encara més. A les dones, que encara no han aconseguit igualar les taxes d’ocupació amb els homes, tenen major índex de precarietat i de contractes temporals, i salaris desiguals per un mateix treball. S’ha de complir l’article 19 de la llei de igualtat que obliga a informe perceptiu d’impacte de gènere.

Als joves que s’incorporaran a un mercat laboral en precari, amb cada vegada manco feina fitxa i amb un nivell de formació (en el qual han d’invertir temps) més exigent ,la qual cosa retardarà la seva incorporació al món laboral.