Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > IniciativaVerds-EQUO critica reforma de la PAC al servei de l’agroindústria

IniciativaVerds-EQUO critica reforma de la PAC al servei de l’agroindústria

dijous 13 d'octubre de 2011

Des d’IniciativaVerds-EQUO compartim el diagnòstic dels Verds Europeus després de la presentación a la Comisisó Europea de les propostes legislatives per a la reforma de la PAC (Política Agrària Comunitària), que han estat greument diluïdes per satisfer els interessos dels estats que no volien canvis i sobretot el lobby agroindustrial.

L’eurodiputat José Bové, d’Europe-Ecologie, co-director del comitè d’agricultura del Parlament europeu, ha afirmat que “la reforma de la PAC ha estat buidada de contingut per satisfer les demandes dels defensors de l’status quo. Encara que els primers esborranys no eren revolucionaris, almenys apuntaven en la direcció correcta. Les propostes d’avui han estat privades de tota ambició i no serveixen de base per a una reforma necessària d ela PAC que permeti la promoció de l’agricultura sostenible i un mode de vida just per als agricultors. El que ha quedat està fet a mida del lobby agroindustrial, a petició dels seus aliats en el Consell, com la canceller alemanya Angela Merkel i el president francès Sarkozy, i en el Parlament europeu, com el director del comitè d’agricultura, Paolo di Castro”.

El portaveu d’agricultura dels Verds Europeus, Martin Haüsling, ha afegit que “un objectiu fonamental d’aqeusta reforma hauria de ser modificar el pervers sistema de subvencions per assegurar una justa distribució dels fons, que prioritzin el suport als petits productors i els sistemes de distribució locals, davant les grans explotacions i la indústria agroalimentària. Lamentablement, les propostes d’avui es queden curtes en aqeust sentit. Les subvencions beneficien les grans explotacions i els complexos agroindustrials, i necessitam mesures fortes i concretes per promoure sistemes productius sotenibles. Mentre la Comissió vol anar en la direcció correcta i les seves propostes d’”àrees d’enfocament ecològic” són una important passa endavant, moltes de les altres propostes “verdes” com la rotació de cultius han estat greument diluïdes per la forta pressió dels lobbies”..

Des d’IniciativaVerds-Equo compartim aquesta posició del Partit Verd Europeu i ens sumam a la reclamació perquè des de les institucions europees es promogui una agricultura realment sostenible i justa per als agricultors.