Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > IniciativaVerds dóna suport a les tancades per l’educació de demà 25 (...)

IniciativaVerds dóna suport a les tancades per l’educació de demà 25 d’abril

dimecres 24 d'abril de 2013

Demà, dia 25 d’abril, la Plataforma en Defensa de l’Escola Pública ha convocat una jornada de tancades als centres educatius amb la voluntat de demanar “una educació capaç de desenvolupar al màxim les seves capacitats de forma harmònica, de formar-los com a persones lliures i crítiques, autònomes en els seus pensaments i accions, capaços de lluitar per una societat autènticament democràtica, socialment avançada i justa que es proposi com a màxim objectiu la felicitat i el benestar dels seus ciutadans” i amb ganes de “seguir lluitant per una educació pública, amb base científica, democràtica, compensadora de les desigualtats, afavoridora d’oportunitats per a tots els joves, eina imprescindible d’una societat autènticament democràtica, justa i socialment avançada.”

Des d’IniciativaVerds subscrivim el manifest i alhora es reafirmen, una vegada més, en la denúncia de l’atac constant del distints governs del PP a l’educació pública: retallada constant del pressupost en educació, reducció del nombre de professors, augment de ràtios i de les tasques burocràtiques i d’administració del personal docent, lleis que intenten tapar la boca al cos docent, eliminació dels programes de suport als nouvinguts; crear conflictes lingüístics innecessaris a través del decret del trilingüisme, desprestigi dels docents acusant-los de fer política, la llei WERT, l’espanyolització dels alumnes, etc...

Al Parlament el diputat del grup MÉS Antoni Alorda recorda que, “en compte de seguir aquest camí d’enfrontament, i vistes les necessitats que té el sector educatiu a les Illes, donat l’alt grau d’abandó escolar, seria desitjable recuperar la necessitat d’un Pacte per l’Educació fonamentat en l’estabilitat, la suficiència, la qualitat i l’equitat per tal de fer front als reptes actuals del sistema educatiu de la nostra comunitat. Però per poder assolir aquest pacte entre les forces polítiques parlamentàries, forces empresarials i sindicals i els membres de la comunitat educativa fa falta un clima de diàleg que ara no es dóna a conseqüència de tota la llista de decisions preses pel Govern del PP fora dels àmbits del diàleg social i la coresponsabilitat política”.

En aquest sentit, Alorda ha avançat que el Grup MÉS no assistirà demà a la reunió de la ponència parlamentària per al Pacte per l’Educació, per entendre que només és un paripé del PP muntat a d’esquena a la comunitat educativa per desviar l’atenció dels atacs que està infligint el Govern i l’Estat a l’educació pública, i per bloquejar la Comissió d’Educació del Parlament.

També et podria interessar: