Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > INICIATIVAVERDS critica la concentració de poder en el conseller de Medi (...)

1 vot

INICIATIVAVERDS critica la concentració de poder en el conseller de Medi Ambient

dimecres 11 de gener de 2012

Davant la resolució publicada ahir al BOIB, que atorga gairebé la meitat de les competències del Plenari de la Comissió Balear de Medi Ambient (òrgan de la CAIB encarregat de fer l’avaluació d’impacte ambiental de projectes i programes que n’estiguin subjectes d’acord amb la Llei 11/2006), al President de la Comissió Balear, mà dreta del Conseller Company i una persona que prové també d’ASAJA i el món de l’agroindústria. La resolució publicada al BOIB posa en qüestió tota la feina prèvia del comitè tècnic corresponent en funció de l’àmbit d’impacte del seu projecte (recursos hídrics, residus, biodiversitat...), ja que serà el president qui tindrà la decisió final (i no el Ple de la Comissió), i fins i tot “col·laborarà” o “intervindrà” en l’avaluació ambiental estratègica, l’elaboració d’informes, o l’elaboració d’”observacions” als informes de sostenibilitat ambiental.

Eufemismes, en opinió d’IniciativaVerds, que serveixen per fer allò que Company i el PP volen realment: anul·lar el paper de la Comissió Balear de Medi Ambient de cara a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes urbanístics i megaprojectes que l’executiu de Bauzà està interessat a impulsar, a pesar de la seva dubtosa compatibilitat amb la normativa territorial i mediambiental en vigor, tant a la CAIB, com a la Unió Europea.

La Comissió Balear òbviament necessita ser reformada, però una cosa és agilitzar la burocràcia, cosa que compartim, i l’altra botar-se el procediment i el sentit de la Llei d’Impacte ambiental i donar tot el poder de decisió sobre aquestes qüestions a la persona de màxima confiança del Conseller a la Conselleria d’Agricultura de Medi Ambient, posant en qüestió el paper dels tècnics ambientals.