Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > IniciativaVerds critica actitud del BCE, contrària als habitants (...)

IniciativaVerds critica actitud del BCE, contrària als habitants d’Europa

divendres 24 de febrer de 2012

Per a IniciativaVerds, el rebuig del Banc Central Europeu a revisar els objectius de dèficit, tot i estar a punt d’entrar en recessió, és una notícia nefasta, perquè el BCE sembla més disposat a aplicar l’ortodòxia a costa de l’empobriment dels habitants d’Europa, amb l’excusa que els mercats estiguin "tranquils". En la nostra opinió, es tracta d’una evidència més de què els governs estan sotmesos als dictats dels mercats, ja que el paper del BCE no hauria de ser el de dictar la política econòmica (i darrera ella, la social), sinó aplicar allò que decidissin les institucions democràtiques d’Europa, cada vegada més en entredit.