Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > INICIATIVAVERDS contra la moratoria europea que prohibeix les plantes (...)

2 vots

INICIATIVAVERDS contra la moratoria europea que prohibeix les plantes medicinals

dilluns 2 de maig de 2011

IniciativaVerds, davant la proposta de la Comissió Europea d´establir una Directiva sobre control i restricció quasi total d´herboristeria i remeis naturals per al guariment de la salut, vol expresar la seva més absoluta oposició a la mateixa. D´aprobar-se l´esmentada Directiva no sols s´atentarà contra cultures i tradicions populars arrelades de fa milers d´anys, sino que a més farà encara més costosa l’atenció sanitària al fer augmentar la demanda per síndromes lleugers, lesionarà sectors d’economia no monopolista: tendes, hortets, etc., encarirà els productes resultants i augmentarà la influència de les grans industries farmacèutiques poc interessades en una verdadera atenció a la salut comunitària i a l’abast de tota la població.

És per això que cridam al pronunciament i oposició a l’aprovació d’aquesta directiva als Diputats/es del Parlament Europeu, associacions professionals, d’usuaris i dels corresponents Ministeri de Sanitat i Conselleries Autonòmiques per aturar una mesura tan lesiva per a la nostra salut i economia de base.