Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > INICIATIVAVERDS contra l’ allargada de vida de les nuclears

INICIATIVAVERDS contra l’ allargada de vida de les nuclears

dijous 17 de febrer de 2011

Per a IniciativaVerds, la decisió mitjançant la Llei d’Economia Sostenible d’allargar fins la vida de les centrals nuclears és no sols una traïció del PSOE als seus votants, ja que havia promès al seu programa el tancament de les mateixes, sinó també una decisió totalment contrària al principi de “sostenibilitat”, que no és altra cosa que procurar un desenvolupament humà en equilibri amb el medi, quan aquesta decisió només comporta riscos, tal i com denuncià ahir amb la seva acció a Cofrentes l’organització ecologista Greenpeace.

A més, des d’IniciativaVerds volem recordar que les centrals nuclears, tot i que no n’hi hagi cap a les nostres Illes, també són cosa nostra, ja que per començar, aproximadament un 20% de l’energia elèctrica que arribi amb el cable submarí que s’està instal·lant en aquests moments i que connecta les Illes amb la península serà d’origen nuclear. Una proporció, per altra banda, que no baixarà en tant que s’allargui la vida d’aquestes centrals.

Finalment, per a IniciativaVerds el Ministeri de Foment hauria de fer enrera les autoritzacions que permeten a la multinacional britànica MedOil fer prospeccions entre les costes de València i Eivissa, no sols pel risc d’impacte que representaria una fuita de petroli (recordem el cas del vaixell Don Pedro, enfonsat a Eivissa el 2007, amb només 150 tones de gasoil), sinó també perquè el petroli és l’energia del passat i autoritzar noves extraccions és anar contra els objectius de reducció d’emissions tant de l’Estat espanyol com de la mateixa Unió Europea. En aquest sentit, des d’IniciativaVerds presentarem diferents iniciatives tant al Congrés dels diputats com al parlament europeu per mirar de fer enrera una decisió del tot equivocada i contrària als interessos de la nostra Comunitat i del medi ambient.