Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Iniciativa recorda que les pensions de jubilació el mes de Setembre a (...)

Iniciativa recorda que les pensions de jubilació el mes de Setembre a Balears han estat les més baixes de l’estat

divendres 24 de setembre de 2010

En el mes de setembre la Seguretat Social ha pagat un total de 166.487 pensions (incapacitat, jubilació, viduïtat,  orfandat y a favor de les famílies) a la nostra Comunitat. La quantia mitjana ha estat de 710,93 euros. Com sempre el nombre més important de perceptors de pensions és el col·lectiu de jubilats  que en aquest mes ha set d’un total 99.286 persones i, a més, aquesta prestació és la més important ja que és la substitutiva del salari. Idò bé, la prestació econòmica de les persones jubilades de les Illes és de les més baixes del conjunt del Estat (només son inferior les de Extremadura, Galicia i Murcia) i es situa a més de nou punts per sota de la mitjana espanyola. La estacionalitat, els salaris baixos i les carreres professionals curtes son les causes d’aquestes pensiones de jubilació baixes. No és la reforma laborals ni els retalls en pensions la solució a aquest problema. La solució es caviar el nostre model de desenvolupament.