Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Iniciativa considera que l’Estat hauria de compensar la sanitat (...)

Iniciativa considera que l’Estat hauria de compensar la sanitat Balear

divendres 3 de setembre de 2010

La Federació d’Associacions en Defensa de la Sanitat Pública va presentar ahir un estudi en què la Sanitat Balear, en termes de qualitat assistencial, surt bastant ben parada, mentre que Madrid i la Comunitat Valenciana, governada pel PP, ocupen el darrer lloc al rànking de les CCAA.

La valoració de la sanitat balear es situa, en un ranking d’1 a 4 (on 1 és bona, i 4 deficient) es situa  en el segon grup de CCAA (qualitat acceptable), però potser allò més destacable és que es tracta de la Comunitat amb menor despesa sanitària per capita (1066’37 euros/any), una xifra que té molt a veure amb l’elevat nombre de targes sanitàries existents, i que curiosament contrasta amb el fet de ser una de les CCAA on més TACs es fan, i on la mortalitat infantil és més baixa, la qual cosa indica un bon nivell d’administració dels recursos disponibles.

L’efecte, no obstant, de l’elevat nombre d’usuaris de la sanitat balear en relació a la dotació econòmica del sistema públic sanitari, fa perillar la qualitat assistencial (per exemple, un metge de Balears atén a més de 700 persones més per any que un de Castella-i-Lleó), per la qual cosa des d’Iniciativa d’Esquerres pensam que l’Estat hauria de compensar la sanitat balear en el seu finançament, que resulta del tot insuficient i a hores d’ara, inassumible amb els recursos propis per situar-nos dins la mitjana en despesa sanitària.

També et podria interessar: