Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > IB3: la coalició PSM-IV-ExM defensa una proposta de tv pública, en català i (...)

1 vot

IB3: la coalició PSM-IV-ExM defensa una proposta de tv pública, en català i amb participació social

dimecres 5 d'octubre de 2011

Des de la coalició PSM-IV-ExM, amb la voluntat de treure del debat partidista la ràdio-televisió de les Illes Balears i amb l’objectiu d’ assegurar la continuïtat d’una televisió pública, de proximitat, que promogui la nostra llengua i cultura, el pluralisme, la participació, el caràcter pluriinsular, i el desenvolupament del sector audiovisual de les illes Balears, s’ha estat negociant aquests mesos amb els altres grups parlamentaris (PSOE i PP) per tal d’arribar un acord basat en els següents punts:

- garantir el caràcter públic, de proximitat, plural i independent, vetllant per el dret dels ciutadans a rebre una informació objectiva, imparcial i veraç,
- nomenament per consens parlamentari del director general i el Consell de Direcció prevists a la Llei de RTVIB.

- que els serveis informatius siguin elaborats per professionals de la informació que a més formin part del personal propi de l’Ens, tendint a la internalització progressiva.

- el foment i el suport al sector audiovisual de les illes Balears, tant pel que fa a la indústria i el col·lectiu professional, com a la producció i la potenciació d’obres i continguts audiovisuals, així com a l’ús de les noves plataformes tecnològiques.

- l’ús del català com a llengua vehicular de tota la programació de la ràdio televisió de les illes Balears.

- el compromís per mofificar la Llei de l’Ens públic de Radiotelevisió de les illes Balears, per evitar situacions com l’actual de control per part de l’executiu o de la majoria parlamentària.