Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Hi ha alternatives a uns pressuposts de Palma injustos i inmorals

Hi ha alternatives a uns pressuposts de Palma injustos i inmorals

dissabte 17 de novembre de 2012

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa hem presentat avui matí (16 de novembre 2012) les esmenes que hem registrat en relació al projecte de pressupost que el govern municipal de Mateu Isern vol aprovar. Presentam una esmena a la totalitat, ja què aquests pressuposts signifiquen que gran part dels recursos dels ciutadans es destinen a cobrir el pagament d’amortitzacions i interessos bancaris, fins a 54 milions d’Euros, mentre serveis bàsics a la ciutadania (benestar social, habitatge, educació, mobilitat, ocupació...) són desmantellats o degradats.

A la vegada, Isern augmenta imposts, taxes i preus públics de manera indiscriminada un 3% a tota la ciutadania mentre es mostra incapaç de fer pagar més IBI a qui més té, com és el cas les grans superfícies comercials, d’hostaleria o grans oficines, que a Palma tenen un coeficient diferenciat del 0,775% quan a altres ciutats de l’Estat el tenen fins a un 1,3%. Tampoc ha volgut el PP d’Isern aplicar el recàrrec del 50% als pisos buits, quan això permetria augmentar ingressos i incentivar la sortida al mercat de lloguer d’alguns dels més de 20.000 pisos buits que hi ha a Palma.

La reducció de la despesa corrent en telecomunicacions, consum energètic amb petites actuacions d’estalvi o reclamar part dels diners de la llei de capitalitat, en són altres propostes.

Per la seva part, Verger ha fet especial esment a la pretensió de l’actual equip de Govern de desmantellar el Patronat Municipal de l’Habitatge, per lo que planteja augmentar-ho en 1,5 milions d’euros el pressupost del Patronat per potenciar una vertadera política pública d’habitatge més necessària que mai. També dotar de més diners les ajudes a la rehabilitació de barris degradats. En matèria de mobilitat planteja augmentar en 2,5 milions l’aportació a l’EMT per tal d’evitar la pujada de tarifes i augmentar línies i a l’adquisició de nova flota. Així com 1.550.000€ en la potenciació de nous carrils bicis i el manteniment i estensió del BICIPalma a tots els barris i pobles de la ciutat.

Marisol Fernández, regidora d’IniciativaVerds, ha posat especial esment en l’acusada baixada del pressupost en les campanyes de sensibilització contra la violència cap a les dones, que desde 2011 ha baixat un 60%.

La regidora ecosocialista creu que l’àrea de medi ambient quedarà seriosament malmesa amb l’actual pressupost i considera prioritari l’elaboració de plans d’acció com el de la qualitat de l’aire, un mapa de renous, un d’energia sostenible així com la potenciació de l’Agenda Local 21 amb una quantitat de 270.000€. A més d’un pla de divulgació de l’actual ordenança de tinença d’animals.

L’orientació laboral és una de les prioritats del grup municipal en el que veuen la necessitat de recuperar el Orientadors Laborals amb la situació crític que existeix a l’actualitat on Palma compta amb gairebé 50.000 persones aturades.

El regidor econacionalista, Antoni Noguera ha remarcat la mala dotació de la regidoria de Benestar Social que veu reduït els seu pressupost en un 9% comparat amb altres com la Policia Local que gairebé no es retalla. Proposa una adició d’1,2 milions d’euros en terme d’ajudes econòmiques urgents. En el caire de joventut el pressupost també és dramàtic i veu com es desfà el servei de vacances per a joves.

A Educació, Cultura i Esports, el regidor ha expressat que "el Govern municipal de Mateu Isern, és el Govern de la incultura, ja que veu minvada un 50% el seu pressupost en aquesta àrea". Els diners destinats a la simfònica fan impossible la seva continuació o el manteniment dels edificis educatius i ensenyament a persones adultes són partides en les que no es pot retallar.

Les esmenes de la coalició també fan possible evitar el tancament de les piscines de Sant Jordi i Son Roca, així com la privatització d’altres serveis esportius.

També et podria interessar: