Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > “Hem d’invertir les prioritats per recuperar la ciutat com a espai per als (...)

“Hem d’invertir les prioritats per recuperar la ciutat com a espai per als ciutadans”

dilluns 2 de maig de 2011

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma ha presentat avui propostes per invertir en les barriades i els pobles de Palma amb l’objectiu d’aconseguir llocs agradables on viure, sostenibles, solidaris, participatius i accessibles. La coalició de Palma ha proposat com a punt principal que siguin els veïns qui tinguin dret a decidir sobre les inversions prioritàries per al seu barri, a través de l’assignació d’un percentatge del pressupost de l’Ajuntament destinat a infraestructures i manteniment.

La candidata Marisol Fernández ha afirmat que “és imprescindible aconseguir fer partícips als veïns dels canvis en els seus barris i recuperar la ciutat com espai per als ciutadans de a peu. Hem de baixar els ulls a l’alçada dels infants i dissenyar la ciutat amb el seus paràmetres. Quan la ciutat sigui adequada per la infància ho serà per al conjunt de la ciutadania”.

Una de les mesures fonamentals que proposa la coalició ha de ser la pacificació del trànsit, i passar de la ciutat dels automòbils a la ciutat dels i les vianants. També han destacat la necessitat de crear una vinculació absoluta entre els planejaments urbanístics i els de mobilitat, i complir els preceptes bàsics de la Carta europea dels drets dels vianants (12/10/1988).

El candidat a la batllia, Antoni Verger, ha afirmat que “durant aquesta legislatura s’ha avançat de forma considerable en la implementació d’un model de mobilitat més sostenible, però el cotxe continua dominant l’espai públic. Les barriades tenen problemes de barreres arquitectòniques que es poden solucionar sense grans inversions: arbres, papereres, i altres obstacles fan difícil el transit per algunes voravies. Hem de pensar diferent i fer una Palma més humana”.

Propostes concretes

* Dotar als districtes d’un percentatge del pressupost de manteniment perquè a través dels consell de barri, els ciutadans, determinin les prioritats de les barriades.

* Impulsar un pacte local per a la mobilitat entre tots els agents implicats i fixar objectius quantificables i indicadors per garantir l’eficàcia.

* Noves “zones 30”. Limitar en determinades zones la velocitat a 30 km/h.

* Places d’aparcament de bicicletes als aparcaments públics i als dissuasius.

* Sincronitzar els semàfors per donar prioritat als vianants.

* Millorar els entorns dels equipaments i escoles.

Els candidats s’han traslladat al barri del Rafal per evidenciar les dificultats que els vianants pateixen per circular amb normalitat per algunes voreres. Aquest és un clar exemple de les millores que s’han d’impulsar en aquesta zona i un dels objectius que pot assumir el percentatge d’inversió que proposa la coalició per a cada barriada.

També et podria interessar: