Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Forta baixada l’ocupació de les persones estrangeres no comunitàries a (...)

Forta baixada l’ocupació de les persones estrangeres no comunitàries a Balears

dimecres 22 de desembre de 2010

A Balears, en el mes De novembre de 2010 la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social de persones estrangeres va ser de 59.747 de les quals el 55% son procedents de països que no pertanyen a la Unió Europea. En relació al mes d’octubre de l’any passat hi ha una baixada de 2.635 afiliacions (un -4,22%) de persones estrangeres al mercat laboral.

Cal tenir en compte que la pèrdua de feina es produeix de forma especial entre persones estrangeres que son procedents de països No UE, per tant aquest col·lectiu de persones estrangeres segueixen sent molt afectades la crisi laboral ja que a la pèrdua de treball s’hi ha de sumar la feblesa de les xarxes informals (especialment familiars) de protecció social que tenen aquestes persones. Però sobretot, aquestes dades demostren, a pesar de les campanyes de la dreta, que quan no hi ha feina, la gent amb menys recursos, i especialment les persones immigrades que justament havien vengut aquí per motius econòmics, parteixen a altres llocs on puguin millorar les seves condicions de vida.