Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Fina Santiago interpel·la el Govern sobre la política d’atenció a la (...)

1 vot

Fina Santiago interpel·la el Govern sobre la política d’atenció a la dependència

dimarts 13 de desembre de 2011

La diputada d’IniciativaVerds Fina Santiago ha interpel·lat al Plenari d’avui del Parlament de les Illes Balears a la Consellera de Sanitat, Família i Benestar social sobre la política del Govern en matèria d’atenció a la dependència.

Santiago ha recordat a la Consellera Castro (PP) que a pesar dels qüestionaments de Rajoy, la Llei d’atenció a la Dependència és una llei important, que reconeix un dret social equiparable a la salut o l’educació, i que parteix d’una necessitat social i col·lectiva que trascendeix a les famílies. Per tant, segons la diputada ecosocialista, “el primer que ha de fer Rajoy és mantenir aquesta Llei i el sistema d’atenció social que implica, cosa que les seves declaracions no deixen gens clar”.

La diputada ha recordat a la Consellera del PP que durant l’anterior legislatura, el Pacte va estructurar el sistema, va contractar, formar i incorporar al sistema comunitari els valoradors, i es va desenvolpar la legislació autonòmica necessària per fer possible l’aplicació de la Llei en benefici dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en situació de dependència o amb persones depenents al seu càrrec.

Així mateix, Santiago ha recordat a Castro que es varen obrir nous centres i es varen fer concerts amb els Ajuntaments, a pesar de la crisi econòmica que va coincidir en el temps amb l’anterior legislatura però que això no va ser problema per desplegar la Llei i atendre a més gent i millor.

Santiago ha recordat que aquesta legislatura és necessari desenvolupar les següents mesures en aplicació de la Llei de dependència, al ritme que es pugui, però de manera irrenunciable:
- Incorporar la Tele-assistència
- Incorporar els Serveis municipals d’ajuda a domicili
- Créixer en places residencials i centres d’estades diürnes i concertació amb les privades
- - Millora de la qualitat de les persones que reben ajuda econòmica; supervisió i ampliació de la formació dels curadors ( primeres experiències )
- Regim de compatibilitat entre serveis que entra en vigor el proper 1 de gener de 2012

La nostra diputada ha recriminat a la Consellera que no ha posat sobre la taula cap proposta en relació a la dependència després de sis mesos de legislatura, cosa que sí ha fet amb altres departaments de la seva Conselleria, com el de salut, o altres del Govern, com ara Turisme. “De serveis socials i de dependència en general res, no hi ha proposta elaborada . Un pressupost d’1 de gener de 2010 que no respon a les necessitats de 1 de gener de 2012 per molt ampliable que sigui”, ha denunciat Santiago.

Finalment, Santiago ha recordat que el Grup parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-ExM fa des del passat mes de juliol un seguiment acurat de la “nòmina” de dependència mitjançant preguntes amb contestació escrita, però el Govern només ha respost respecte al mes de juliol, “ni nosaltres ni la ciutadania sap quines són les dades relatives als mesos posteriors. No sabem a que respon aquest silenci, a negligència, o no voler cumplir amb la seva obligació de contestar a les preguntes que li formula la oposició, a que la nòmina cada vegada tè una quantia inferior, comprendrà que el silenci convida a l’expeculació”.

Una preocupació que Fina Santiago ha recordat que es fa extensiva a les entitats socials que treballen amb persones en situació de dependència “com ho estaven quan hi havia el Pacte, perquè hi havia retard en els pagaments, però més preocupa que a més de no pagar, no hi hagi cap proposta de futur, no hagi idees, o almenys això és el que transmet el Govern del PP respecte a la dependència”.