Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Fina Santiago demana a l’IBDONA, l’INstituto de la Mujer i el Defensor del (...)

Fina Santiago demana a l’IBDONA, l’INstituto de la Mujer i el Defensor del Poble que es pronuncïin sobre l’incompliment del dret a avortament

dimarts 10 de gener de 2012

La diputada d’IniciativaVerds en el Parlament, Fina Santiago, ha exigit al Govern aquests dies una rectificació urgent pel que fa a l’incompliment de la Llei de Salut sexual i reproductiva, ja que des d’1 de gener, es fa pagar per avançat a les dones que volen practicar un avortament d’acord amb allò que prescriu la dita Llei i que hauria d’estar garantit per part de les administracions.

Per això, la coalició PSM-IniciativaVerds-ExM ha demanat la compareixença al Parlament de la consellera de Salut, família i benestar social, i així mateix Santiago ha enviat a la directora de l’IB-Dona, l’Instituto de la Mujer i la Defensora del Poble sengles cartes reclamant el pronunciament d’aquests organismes pel que fa a una vulneració flagrant per part del govern de la CAIB del dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) recollit a la Llei de salut sexual i reproductiva.