Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Fina Santiago defensa avui al Parlament mesures de control i transparència a (...)

Fina Santiago defensa avui al Parlament mesures de control i transparència a la corona

dimarts 6 de març de 2012

La diputada d’IniciativaVerds, Fina Santiago, defensa avui una proposició no de llei al Parlament amb l’objectiu de sotmetre la corona als principis democràtics de control i transparència. Per a Santiago, “Mentre hi hagi monarquia parlamentària, la Corona, i els membres de la Casa Reial han d’estar sotmesos a la fiscalització dels comptes i a un regime d’incompatibilitats, talment com qualsevol poder públic en una democràcia. Ja resulta prou distorsionadora l’excepció de què un càrrec públic, i un càrrec públic tan rellevant com el de Cap d’Estat, s’obtingui per herència. En tot cas, sense entrar en el debat entre República i Monarquia, el que resulta incontestable és la submissió de tots els poders públics al control de la sobirania popular”.

Per a la diputada ecosocialista, “la Corona espanyola és una de les cases reials més opaques a l’entorn europeu. Les darreres declaracions de la Casa Reial en la que es mostra disposada a fer públics part del seus ingressos, no poden quedar com una concessió, sinó com una obligació en exercici de la transparència”. La proposició recull entre altres, les propostes de sotmetre a fiscalització pública totes les activitats econòmiques i el patrimoni de la casa reial; que les donacions i regals a membres de la corona siguin controlades i en el seu cas, s’incorporin al patrimoni de l’Estat; o una regulació clara del règim d’incompatibilitats que prohibeixi, com sembla que ha passat amb el cas Urdangarín, que no es pugui aprofitar la condició de membre de la Casa reial per fer negocis.

La proposició també inclou altres mesures, com la supressió de la preferència de l’home sobre la dona en la línia successòria, que el Cap d’Estat deixi de ser immune a la Llei Penal i que les Corts regulin la possibilitat d’inhabilitar el Monarca.