Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > FIARE: Una Banca ètica, ciutadana i cooperativa.

FIARE: Una Banca ètica, ciutadana i cooperativa.

divendres 18 de maig de 2012

Els passats dies 28 i 29 d’abril es va celebrar a Madrid, al municipi de Rivas Vaciamadrid, la primera Assemblea Estatal de la Banca Ètica Fiare, amb l’assistència d’uns tres-cents delegats en representació de les deu associacions territorials que té arreu de l’Estat Espanyol. També assistí una important delegació de la Banca Popolare Ètica Italiana encapçalada pel seu President, Ugo Biggeri.

Fiare neix fa uns anys amb l’objectiu de constituir a l’Estat Espanyol una Banca Ètica, ciutadana i cooperativa. Les persones que venim treballant per consolidar aquest projecte volem construir un instrument financer que dirigeixi els seus esforços a una societat més justa, participativa i inclusiva. Per això volem un instrument en mans de la ciutadania activa que vol recuperar la gestió dels seus estalvis i dirigir-los cap a projectes i activitats que generin un impacte social positiu. Un instrument financer en mans i al servei de la ciutadania, en el qual la transparència i la participació siguin les seves senyes d’identitat.

Un valor principal d’aquest projecte és la seva vocació de transformació i inclusió social mitjançant el crèdit. Per això Fiare treballa fonamentalment en els camps de la cooperació al desenvolupament, la inserció social, la sostenibilitat mediambiental o l’economia social i solidària. Aspirem a constituir una cooperativa de crèdit que funcioni democràticament amb el principi d’una persona un vot tant si aquesta persona és física o jurídica i independentment del nombre d’accions que tingui.

Les associacions territorials són la base de l’èxit del projecte que considera fonamental el treball en xarxa, entre les entitats socials que vinculen la seva activitat socio-econòmica al territori. Aquestes són imprescindibles per incrementar el número de socis i la participació activa d’aquests. Així com alhora de concedir crèdits a les distintes entitats, donat que la concessió del préstec ha de passar pel filtre d’una Comissió Ètica de cada territori que coneix la realitat de la seva zona i avalua el projecte de l’entitat sol·licitant, per si compleix els objectius ètics de Fiare. Per cert que la Presidenta de l’associació territorial de Balears, Sonia Torres, aprofità l’avinentesa de la presència d’una delegació de les Illes a l’Assemblea Estatal, per signar el protocol d’incorporació definitiva d’aquesta al projecte Fiare.

Fiare té en aquests moments amb 2.879 socis, dels quals 2.555 són persones físiques i 324 entitats socials o institucions. El seu capital social és de 3.216.095 Euros.

L’Assemblea Estatal suposà una fita importantíssima per l’avenç del projecte. Donà per acabada una etapa de construcció i implantació a moltes parts del territori estatal i aprovà, per una amplíssima majoria, obrir un procés de confluència amb la Banca Popolare Ètica que conclogui amb la fusió de les dues entitats a finals del 2012. Això suposa que a partir del 2013 Fiare formarà part de la Banca Popolare Ètica i en conseqüència podrà operar amb tots els productes bancaris al ús, a tot el territori estatal. Serem una cooperativa de crèdit d’àmbit europeu.

La Banca Popolare Ètica té uns catorze anys de vida i té 36.713 socis, 31.113 persones físiques i 5.600 de jurídiques, entre elles, l’administració de 9 Regions, 40 Províncies (equivalent Italià de les Diputacions) i 300 Ajuntaments. I té un capital social de 37.200.000 Euros.

Sabem que avançar en la construcció d’aquest projecte no és senzill, necessita del suport de moltes persones i moltes entitats i/o institucions, però també sabem que la greu situació econòmica que vivim ens dóna més arguments per potenciar unes finances ètiques i transparents. Cada cop hi ha més gent que s’apropa a projectes de finances ètiques, que volen saber que es fa amb els seus doblers i que no els agrada gens ni mica la deriva de l’estructura financera mundial. I per si faltés algun argument, mentre la crisi financera està fent patir a l’economia real, mostrant la fragilitat del sistema bancari mundial, les finances ètiques mostren taxes de creixement superiors al 10%.

Per més informació poden consultar la www.proyectofiare.com

Miquel Rosselló President del Ateneu Pere Mascaró i soci de Fiare.