Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Esforç de la CAIB pels desocupats de llarga durada i la gent sense recursos (...)

Esforç de la CAIB pels desocupats de llarga durada i la gent sense recursos mentre Govern Central retalla

dimecres 9 de febrer de 2011

El Govern de les Illes Balears ha hagut de dedicar 25 milions d’euros del seu pressupost en uns moments de clares dificultats per a les administracions de les CCAA i locals a compensar els efectes de la retirada de subsidis i suports per part del govern central (que és qui té les competències) i poder ajudar així als milers de ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat que bé duen molt de temps a l’atur, o bé s’han quedat sense cap mena de prestació.

Per a IniciativaVerds, l’esforç de la CAIB és necessari, però no pot ser que les polítiques actives de foment de l’ocupació del govern central siguin gairebé inexistents, sobretot si les comparam amb les mesures de contenció, retalls i desmantetllament del sector públic. Per això, valdria més que el govern de ZP ens fes el traspàs, com s’ha fet a Euskadi, d’aquestes competències per poder abordar aquestes polítiques amb els recursos necessaris i una bona dotació, i sobretot de la manera més adient a les característiques del mercat laboral de Balears.