Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Esbuquen per ordre judicial un habitatge il·legal en sòl rústic davant (...)

1 vot

Esbuquen per ordre judicial un habitatge il·legal en sòl rústic davant passivitat del consistori artanenc

dimarts 7 de maig de 2013

En pocs dies, l’habitatge il·legal i il·legalitzable construït el juny de 2007 sense cap tipus de permís, sobre l’estructura d’un magatzem agrícola també il·legal aixecat l’any anterior, ha quedat reduït a un caramull d’enderrocs; així mateix, també s’ha destruït part d’una paret d’obra que provocava que la parcel·la liítrofe s’inundàs amb ocasió de pluges intenses, en una zona molt humida.

Aquestes obres de restabliment de la legalitat es produeixen mesos després que en un Auto d’execució de dia 21 de febrer, el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 ordenàs a les administracions competents en vigilància i aplicació de la Disciplina urbanística (Ajuntament d’Artà, en primera instància, i Consell de Mallorca, atès que aquest s’havia subrogat en l’expedient atesa la paràlisi municipal en la tramitació) que s’hi presentàs davant del mateix Tribunal projecte de demolició (amb data límit de dia primer d’agost de 2013) i es provàs fefaentment abans d’acabar l’any que s’havia procedit al restabliment de la legalitat. Això, després d’haver constatat que no procedia estimar l’argument de l’infractor, segons el qual s’havia trobat -novament- amb un silenci administratiu per part de l’Administració -l’Ajuntament- pel que fa al projecte de demolició.

El projecte de demolició, a la seva vegada, havia estat ordenat pel mateix Tribunal en Sentència de 5 de gener de 2011, en la qual es requeria i s’ordenava "[a l’Ajuntament d’Artà] per a que inicii immediatament les corresponents actuacions dirigides al restabliment de la legalitat urbanística amb relació a la construcció il·legal descrita [construcció de vivenda unifamiliar i tancament de finca]"; l’incompliment d’aquest deure "podria tenir fins i tot repercussions en l’àmbit penal per als funcionaris o persones que ometessin l’acatament d’aquesta obligació legal".

El grup ecosocialista artanenc lamenta profundament l’abandonament que per sistema tots els equips de govern municipal han exercit pel que fa al deure competencial no només de vigilar i sancionar, sinó, sobre tot, procedir de cara al restabliment de la legalitat urbanística, que és l’objectiu principal de la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística (i no recaptar multes). De fet, aquest abandonament també caracteritza l’equip de govern actual, encapçalat pel Batle Jaume Alzamora, i fóu, fa uns mesos, el motiu de l’enfrontament amb els ecosocialistes que acabà amb l’expulsió fulminant dels mateixos per part del Batle dels Independents d’Artà.

En aquest cas, lamenten profundament la injustícia municipal contra la veïnada afectada, que ha vist com les seves reiterades denúncies davant l’Ajuntament no eren escoltades, havent-lo de dur als Tribunals i assumint unes despeses, pel cap baix, de 7.000 € en taxes, Informes pericials, advocats i d’altres despeses relacionades amb els tràmits judicials. Els ecosocialistes han demanat en reiterades ocasions pel cost que ha suposat la defensa jurídica i resta de conceptes en aquest cas a l’Ajuntament, però l’actual regidora d’Urbanisme, M. Maria Fernandez, encara no ha pogut donar aquesta informació.

Sospiten que aquestes darreres obres també s’han fet sense Llicència Els ecosocialistes han donat avís a l’Ajuntament d’Artà que podria ser que aquestes recents (i rapidíssimes) obres de demolició s’hagin fet sense la corresponent llicència, en no haver pogut trobar enlloc al voltant de les obres el preceptiu cartell indicador del permís. Si aquest extrem es confirma -i si no fos un tema seriós i poc assimilable a un acudit-, IVerds ho interpreten com un símptoma de com s’ha habituat la gent disposada a fer-ho per part de l’Administració municipal, a actuar a voluntat i posteriorment senzillament passar per caixa si es detecta la seva infracció o si algun/veïnat/a denuncia -són poc freqüents, per altra banda, els recàrregs de les sancions per motiu de reiteració o d’altres agreujants.

També et podria interessar: