Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > És il·legal registrar el canvi de nom de Palma

1 vot

És il·legal registrar el canvi de nom de Palma

dimarts 25 de setembre de 2012

El passat 5 de juny el PSM-IV-ExM va enviar una carta al Registre d’Entitats del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques advertint que quan l’Ajuntament de Palma sol·licitàs canviar el nom oficial “Palma” per “Palma de Mallorca”, s’havia de rebutjar la petició ja que el procediment que s’ha seguit vulnera la normativa i va contra l’Estatut d’Autonomia.

En l’escrit, el PSM-IV-ExM recordava que l’equip de govern municipal ha incomplert el procediment que estableix la Llei de Bases del Règim Local per al canvi de nom. Segons la norma bàsica estatal sobre administració local, llei de transferències als Consells Insulars i la Llei de Normalització Lingüística, per a fer un canvi de nom s’ha de seguir un procediment reglat i és preceptiu un informe de la Universitat i l’acord del Consell Insular. Amb la tramitació de la reforma de la Llei de Capitalitat es va incomplir de manera flagrant el procediment legalment establert i manquen els informes i acords necessaris.

D’altra banda, també s’informava que l’Estatut d’Autonomia estableix en el seu article 7 que el nom oficial és Palma, per tant, la reforma de la Llei de capitalitat entra en contradicció amb una norma de rang superior com és l’Estatut, una situació, afirma el portaveu de PSM-IV-ExM, Antoni Verger, “totalment irregular i que invalida el canvi de nom que el PP vol imposar”.

Verger explica que, tres mesos i mig després, no s’ha rebut cap resposta oficial del Registre d’Entitats a la sol·licitud malgrat que en diverses ocasions des del grup municipal del PSM-IV-ExM s’ha reiterat l’escrit, s’ha intentat obtenir informació sobre el seu estat de tramitació i fins i tot s’ha intentat contactar per telèfon amb el director general competent, Jaime Parrondo Aymerich. El portaveu es mostra indignat perquè en totes les ocasions tan sols ha obtingut evasives, respostes verbals contradictòries i una manifesta conducta obstructiva per part del Ministeri.

Ara, per sorpresa de la coalició, apareix com a punt de l’ordre del dia del proper ple municipal “donar compte al Ple de l’Ajuntament de Palma de la inscripció al registre d’Entitats Locals dels municipi de Palma, per fer constar com a nova denominació oficial del mateix la de Palma de Mallorca”. Entre la documentació del plenari s’adjunta un escrit de l’esmentat director general, Jaime Parrondo Aymerich, informant que el 16 de juliol es va decidir modificar la inscripció de Palma per Palma de Mallorca.

En l’informe no es fa referència a cap dels incompliments legals que va posar de manifest l’escrit del PSM-IV-ExM. Per tot això, Antoni Verger denuncia “la connivència, que frega la prevaricació, del director general del Ministeri d’Administracions Públiques amb el disbarat del canvi de nom del PP. Parrondo ha actuat més com a militant del PP que com a director general de l’Administració general de l’Estat , i ha aprovat un canvi de nom que, a més de contravenir la normativa i l’Estatut d’Autonomia, contradiu també tots els criteris històrics i lingüístics i oficialitza un nom que només respon a una perspectiva centralista” I entén que “es tracta d’una operació política per seguir incidint en l’envestida del PP contra la cultura pròpia. I una provocació prepotent per imposar una visió partidista impresentable que menysprea tots els procediments legals necessaris.”

Per tot això, Antoni Verger anuncia que PSM-IV-ExM presentarà un recurs a la decisió del Registre d’Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de modificar la inscripció del municipi de Palma i oficialitzar la denominació Palma de Mallorca, perquè considera que s’ha incomplert el procediment de forma flagrant i vulnera lleis tan fonamentals com l’Estatut d’Autonomia.

També et podria interessar: