Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > EQUO exigeix mesures de transparència sobre contaminació química i (...)

EQUO exigeix mesures de transparència sobre contaminació química i salut

dimarts 5 de juliol de 2011

Per a EQUO la situació sobre contaminació química i els seus efectes a la salut de la població, com s’ha posat en evidència els darrers dies amb les dades sobre el contingut de mercuri a certs peixos de gran tamany, assenyala la necessitat d’una política pública basada en la transparència informativa i la implantació de mesures de vigilància adients.

Els estudis realitzats demostren que la concentració de mercuri a dones embarassades a diverses àrees geogràfiques d’arreu de l’Estat i els seus fills és superior als valors de referència de l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats. Unes investigacions que demostren l’abast dels danys potencials neurològics que durant el desenvolupament fetal i la primera infància pot causar el metilmercuri a Espanya ens obliguen a ser actius en la prevenció de la ocntaminació química i a exigir a les autoritats públiques atenció a aquesta qüestió tan greu.

Per això, EQUO reclama unes polítiques decidides per reduir els riscs per a la salut derivats de la contaminació química i concretament:

- Que hi hagi informació periòdica dels riscos químics per a la salut de la població espanyola
- Que es creï un portal d’internet gestionat per una agència independent de salut pública en col·laboració amb les CCAA on s’agrupi tota la informació sobre contaminació de l’aigua, els aliments i l’entorn, es valori els seus efectes a la salut ia contengui recomanacions per a les autoritats i el públic
- Que es realitzi ja i de forma periòdica una enquesta de salut de la població espanyola amb mostres biològiques que informi de la nostra contaminació interna i serveixi de referència per desenvolupar i valorar les polítiques de prevenció