Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > En dos anys baixen gairebé 8.000 les persones estrangeres d’alta a la (...)

En dos anys baixen gairebé 8.000 les persones estrangeres d’alta a la Seguretat Social

dilluns 24 de gener de 2011

A Balears, en el mes de desembre de 2010 la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social de persones estrangeres va ser de 56.728 (25.182 de països de la UE i 31.546 de països que no pertanyen a la UE). Hi ha un descens de 2.283 (un -3,87%) en relació al mes de desembre de 2009 i de 7.973 en relació als 64.701 persones extragueres que hi havia en el mercat laboral legal en el mes de desembre del 2008.

Aquests col·lectius de treballador i treballadores són els que tenen més presencia en el mercat laboral irregular (sense cap dret laboral ni de seguretat social) i son els més afectats per les mancances de protecció social ja que no gaudeixen de les xarxes informals (especialment familiars) d’ajut en casos de necessitat.