Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Els arbres talats a La Vileta

Els arbres talats a La Vileta

dilluns 10 de setembre de 2012

La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, denuncia que la tala d’arbres dels carrers Santa Ponça, Doctor Barbieri i Maribel de La Vileta que, segons l’Ajuntament, s’ha fet perquè estan malalts o representen un perill al ciutadans, no justifica que no es tornin a reposar. En aquest sentit, Fernández apunta que és evident que la voluntat no és substituir-los perquè s’han enrajolat alguns dels parterres. Això no pot més que respondre a la voluntat d’arrasar amb un seguit de zones verdes de les barriades de Palma.

Fernández recorda que aquesta acció s’afegeix a l’eliminació dels xiprers de Cas Capiscol, que com ja va denunciar la coalició en el seu moment, forma part d’un pla de reducció de despeses de manteniment de les zones verdes de Palma que està elaborant l’equip de govern i que suposadament estava paralitzat fins que no s’hagués informat als grups de l’oposició.

Per aclarir quina és la intencionalitat del govern Isern respecte a les zones verdes, a la propera comissió d’Infraestructures, que es celebrarà el 20 de setembre, PSM-IV-ExM demanarà al regidor Sebastià Sansó, “Quin nombre d’arbres s’han talat als carrers Santa Ponça, Doctor Barbieri i Maribel de La Vileta? Quin nombre d’arbres no es pensen reposar? Quin ha estat el motiu per la seva retirada? Quants arbres hi ha que pateixin aquestes circumstàncies a la resta de barris de Palma?.

D’altra banda, en el proper ple municipal, la coalició presentarà una proposició instant a la redacció d’una Ordenança de Gestió i Protecció de l’Arbrat Urbà que ha de servir d’instrument per garantir la protecció ambiental de les zones verdes i de l’arbrat urbà. D’aquesta forma es preserva l’equilibri ecològic i la qualitat de vida dels ciutadans.

La regidora diu que “és inacceptable que, de forma general, la tala d’arbres malalts es resolgui amb la no reposició.” I afegeix que, “en determinades circumstàncies ben justificades, com, per exemple, quan hi ha problemes de mobilitat, es pot entendre la retirada definitiva de l’arbrat. Però aquestes actuacions s’haurien de fer d’acord amb un projecte d’accessibilitat ben argumentat.”

En definitiva, PSM-IV-ExM entén que l’equip de govern del PP està donant motius per preocupar-se pel futur de les zones verdes de les barriades de la ciutat i això és el que justifica la necessitat d’impulsar instruments jurídics que garanteixin la permanència del verd urbà i n’evitin la seva destrucció.

La regidora argumenta que l’arbrat de les ciutats millora la qualitat de l’aire perquè influeix en la seva depuració. També fa una funció de regulació climàtica, atenua la contaminació acústica i regula l’hídric de la ciutat.

Per tot això, considera que és “un greu error eliminar la vegetació urbana”, i més encara en una ciutat com Palma, amb un trànsit de vehicles tan intensiu i en la que s’estan fent passes enrere en matèria de mobilitat sostenible.

També et podria interessar: