Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Elecció de membres d’òrgans interns d’IniciativaVerds de Palma

3 vots

Elecció de membres d’òrgans interns d’IniciativaVerds de Palma

diumenge 27 de gener de 2013

Benvolgudes companyes i companys,

IniciativaVerds-Palma funciona de forma assembleària. Així doncs, ens organitzam en assemblea, comissions de treball i un/a coordinador/a.

Ja han passat més de dos anys dençà s’elegí la coordinació d’IniciativaVerds de Palma. Per tant, ha arribat l’hora d’obrir un nou procés d’elecció de les persones que formaran part de les comissions de treball de Palma i la coordinació.

Així doncs, convidam a tothom a presentar-se com a candidates/ts a formar part de les comissions de treball i/o a la coordinació de Palma.

És important que IniciativaVerds compti amb una organització forta i dinàmica a Palma, el municpi més densament poblat de l’illa, i amb col·lectius i persones afins al projecte que nosaltres representam i volem constuir. Així doncs, és prioritària la feina a Ciutat, per seguir treballant de forma decidida per un canvi radical de model econòmic, polític i social.

Quins òrgans interns de Palma elegim ara?

  • Coordinació: òrgan unipersonal
  • Comissions de treball:
    — > Organització i mobilització social
    — > Comunicació

Qui pot ser candidat/a? Com es presenten les candidatures?

Poden ser candidats/es totes les persones afiliades o simpatitzants d’IniciativaVerds o d’Equo de Palma. Es presentaran candidatures individuals. Cada candidatura es pot presentar a un o més òrgans.

Terminis de presentació de candidatures: s’han de presentar les candidatures abans del 6 de febrer enviant un e-mail a palma@iniciativaverds.org o en paper al local c/ General Riera, 3, 1A.

Cada candidatura ha d’indicar:

  1. Nom i llinatges del/la candidat/a.
  2. Òrgan/s intern/s on es presenta (coordinació, comissió d’organització i mobilització social i/o comunicació).
  3. Una breu explicació sobre la motivació de la candidatura.

Qui pot votar?

Poden votar totes les persones afiliades o simpatitzants d’IniciativaVerds o d’Equo de Palma. Per a poder votar caldrà que la persona estigui donada d’alta a la base de dades d’InciativaVerds ja sigui com a afiliada o com a simpatitzants (més informació a palma@iniciativaverds.org).

Com i quan votarem?

La votació es realitzarà a l’assemblea de Palma del proper dimecres 6 de febrer a les 19’30h. al local d’IniciativaVerds. Les persones que no puguin assistir a la votació presencialment, poden delegar el seu vot en una companya o company mitjançant acreditació signada. Sols es podran dur dos vots delegats per persona. Es farà una butlleta de votació per cada un dels òrgans amb totes les candidatures presentades (per ordre alfabètic).

Elecció membres de comissions de treball: cada elector podrà elegir tants membres com consideri adequats per cada una de les comissions, procurant fer una elecció paritària (homes-dones). L’escrutini es realitzarà mitjançant el recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran les i els més votats.

Elecció del coordinador/a: cada participant elegirà una candidata o candidat. En cas que ningú no superi el 50% de vots, es farà una segona votació entre les dues persones amb més vots.

També et podria interessar: