Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > El rescat amb diners públics de la banca demostra que les polítiques de (...)

1 vot

El rescat amb diners públics de la banca demostra que les polítiques de retallades al sector públic son ideològiques i estan equivocades

diumenge 10 de juny de 2012

El rescat aprovat ahir per l’Eurogrup, que suposarà la injecció de més de 100.000 milions d’euros als bancs espanyols suposa un nou episodi d’endeutament públic per a cobrir pèrdues privades i una demostració més de la incompetència de l’actual govern de Mariano Rajoy, tant pel que fa a les polítiques econòmiques com per l’esperpèntica política de comunicació adoptada, que mostra un menyspreu total per la veritat i la ciutadania espanyola.

El rescat multimilionari a la banca privada espanyola demostra, un cop més, que la crisi a Espanya no està provocada pel sector públic, menys endeutat que molts països europeus, sinó pel sector privat que ha aprofitat sense escrúpols qualsevol possibilitat d’enriquir-se a costa del present i el futur dels espanyols.

Així, les mal anomenades polítiques d’austeritat, que no han estat sinó retallades brutals dels drets bàsics de la ciutadania, com la sanitat o l’educació públiques, no han tengut cap efecte sobre la situació econòmica de l’Estat, ja que el problema l’estaven causant els bancs.

D’aquesta manera, sota una cobertura ideològica completament inútil per a sortir de la crisi, s’ha desmantellat el reduït estat del benestar Espanyol. Recordem, per exemple, que la sanitat espanyola representa la despesa respecte del PIB més baixa de tota Europa, igual que l’educació.

Per això, des d’IniciativaVerds proposam les següents mesures pel que fa al rescat i per a respondre de manera real a la crisi que patim, que no és altra que la crisi d’un sistema econòmic fallit, que només beneficia als que més tenen.

1. Exigim que aquest préstec de 100.000 milions d’euros sigui assumit íntegrament pels bancs privats que se’n beneficiaran, i no per la població de l’estat. Per això, aquest rescat no ha de suposar noves retallades en el sector públic ni l’augment d’impostos que no siguin pels més rics.

2. Demanam una investigació pública seriosa, per tots els mitjans (parlamentari, judicial, etc) de tot allò que ha succeït i que es prenguin les mesures pertinents per a castigar de forma exemplar als culpables de la situació actual.

3. Volem la separació de la banca d’estalvis, que té una utilitat per la ciutadania, de la banca d’inversions, que només alimenta l’economia especulativa que ha provocat aquesta crisi.

4. Demanam la creació d’una vertadera banca pública que serveixi per a finançar l’economia real, productiva.

5. Exigim la reforma dels tractats de l’UE per a que el BCE pugui prestar diners als Estats en dificultat, sense que hagi de passar per la banca privada que es beneficia de tipus d’interès incomprensiblement favorables.

6. Reiteram la necessitat de canviar l’estructura de l’economia espanyola, excessivament centrada en la construcció, els serveis turístic i l’economia especulativa, i molt poc en la producció, l’economia real.

7. Proposam canviar la llei hipotecària per a garantir la dació en pagament i evitar la sagnia de desnonaments a famílies humils mentre els directius de les banques rescatades es jubilen amb indemnitzacions milionàries.

Finalment, és inadmissible que Rajoy no comparegués ahir per explicar el rescat i que avui se’n vagi a Polònia a veure un partit de futbol quan l’economia espanyola travessa el moment més delicat de la història de la democràcia. “I encara més indignant és la negació reiterada per part del govern del rescat, utilitzant subterfugis lingüístics per negar la realitat, amb el suport de la dreta mediàtica”.